AMKosaaja – maksutonta koulutusta liiketoimintaosaamisen kehittämiseksi

AMKosaaja

Oletko yrittäjä tai yrittäjyyttä tulevaisuudessa tavoitteleva? Vai haluatko kehittää tämän päivän ja tulevaisuuden työelämässä tarvittavia taitoja, tietoja ja osaamista? Haaga-Helia tarjoaa maksutonta koulutusta kaikille, jotka eivät ole korkeakoulussa tutkinto-opiskelijoina.

AMKosaaja-opinnot

Haaga-Helian AMKosaaja-opinnot on suunniteltu erilaisten hakijoiden ja tarpeiden pohjalta. Voit vapaasti valita opintoja ja muodostaa niistä erilaisia osaamiskokonaisuuksia sen mukaan mikä palvelee juuri Sinua.

Opintojaksot suoritetaan etäopiskeluna ja ne ovat opiskelijalle maksuttomia.

Koulutus ei johda tutkintoon, mutta voit opintojen päätyttyä tilata opintosuoritusotteen suorittamistasi opinnoista. AMKosaaja ei ole tutkintokoulutusta, eikä oikeuta opiskelijaetuuksiin.

Yhden opintopisteen laajuiset tukiopintojaksot Digistartti, Opiskelutaidot ja Ajanhallinta  (yhteensä 3 op) lisätään kaikille automaattisesti. Näiden opintojaksojen avulla tutustut Haaga-Helian sähköisiin työkaluihin, saat tukea opiskelutaitojesi kehittämiseen ja opit erilaisia ajanhallinnan työkaluja opintojen sujuvoittamiseksi.

Kevään 2024 opintojaksot

Opintojen suunnittelu ja ajankäyttö

Opintojaksojen laajuus ilmoitetaan opintopisteinä (op). Yksi opintopiste vastaa 27 tunnin työmäärää, joten esimerkiksi 5 op opintojakso, joka suoritetaan 8 viikon aikana vaatii viikoittaista työskentelyä noin 15 tuntia. Oppiminen perustuu osaamisiin, jolloin opiskeluun käytettävä aika riippuu opiskelijan lähtötasosta ja oppimisen taidoista.

AMKosaaja-opintojaksot toteutetaan pääsääntöisesti aikataulutettuina verkko-opintoina 8 viikon jaksoissa.  Palautettavia tehtäviä on jokaisella opiskeluviikolla.

AMKosaaja-opintojen suorittaminen on mahdollista oman työn ohessa. Tämä vaatii kuitenkin oma-aloitteisuutta ja ajanhallinnan taitoja.

Aikuiskoulutustuesta löydät lisätietoa Työllisyysrahaston sivuilta. Jos olet työttömänä, selvitä etukäteen omasta TE-keskuksesta opintojen vaikutus työttömyyskorvaukseen.

AMKosaaja

AMKosaaja on vuosina 2021-2024 opetus- ja kulttuuriministeriön erityisavustuksella toteutettavaa maksutonta koulutusta. Koulutus toteutetaan viiden ammattikorkeakoulun yhteistyönä. Koulutusta tarjoavat Haaga-Helia, Hamk, Laurea, Xamk ja Metropolia. Jokaisella ammattikorkeakoululla on oma kohderyhmänsä, jolle koulutusta kohdistetaan tulevaisuuden tarpeet huomioiden. Korkeakoulujen AMKosaaja-tarjonta löytyy sivulta amkosaaja.fi-sivulta.

AMKoodari-järjestäjien logot

ILMOITTAUTUMINEN ON PÄÄTTYNYT

Ilmoittautuminen Haaga-Helian kevään 2024 AMKosaaja-opintoihin on päättynyt. AMKosaaja-hanke päättyy kesäkuussa 2024, eikä uusia opintoja tule enää tarjolle.

 

Ota yhteyttä
Kristiina
Laine
lehtori
+358 294471143
kristiina.laine@haaga-helia.fi
Tuuli
Itkonen
kehityskoordinaattori
+358 294471288
tuuli.itkonen@haaga-helia.fi
Opintopalvelut Avoin AMK
+358 29 447 0108
avoinamk@haaga-helia.fi