Ulysseus Eurooppa-yliopisto lähettää 14 opiskelijaa Euroopan parlamenttiin Strasbourgiin

Euroopan toinen virallinen opiskelijakokous järjestetään Strasbourgissa Euroopan parlamentissa 31.5-2.6.2023. Haaga-Heliasta matkaan lähtee Business Information Technology -opiskelija Sämeh Soliman.

European student assembly Sameh Soliman
Uutinen

Body

European Student Assembly

European Student Assembly -nimeä kantava tapahtuma kokoaa yhteen 210 opiskelijaa 40 Eurooppa-yliopistoallianssista, yli 150 eri yliopistosta. Tänä vuonna mukaan haki yli 1400 opiskelijaa.  
Ulysseus-allianssista mukaan valittiin yhteensä 14 opiskelijaa. Haaga-Heliasta Ulysseusta lähtee edustamaan Business Information Technologyn viimeisen vuoden opiskelija Sämeh Soliman.

Euroopan virallisen opiskelijakokouksen järjestäjänä toimii European Universities Community (EUC), jonka tavoitteena on saada opiskelijoiden ääni kuuluviin Euroopan Unionissa ja vaikuttaa korkeakoulutuksen ja koko Euroopan tulevaisuuteen. Kokouksessa opiskelijat kokoontuvat keskustelemaan kymmenestä keskeisestä aiheesta. Esityslistalla ovat muun muassa EU:n ulkopoliitikan kehitys ja puolustuspolitiikan tulevaisuus, tulevaisuuden kaupungit, kestävä ja oikeudenmukainen digitaalinen siirtymä sekä inklusiivisuus korkeakoulutuksessa.

Opiskelijoiden entistä tärkeämpi rooli tulevaisuuden korkeakoulutuksen suunnittelussa

Nykymaailmassa on tärkeää, että opiskelijat voivat ottaa aktiivisemman roolin oman tulevaisuutensa määrittelyssä. Siksi niin yliopistojen kuin poliitikkojenkin on lisättävä opiskelijoiden osallistumista kaikilla tasoilla. Ulysseus Eurooppa-yliopisto tarjoaa tämän mahdollisuuden EU-tasolla haagahelialaisille opiskelijoille. Tapahtuman yhtenä tavoitteena on myös pienentää kuilua päätöksentekijöiden ja kansalaisten välillä.

Haaga-Helian opiskelija Sämeh odottaa innolla tapahtumaa, ja odotukset kansainväliselle yhteistyölle ovat korkealla. Hän on ollut mukana aikaisemmin Ulysseuksen järjestämissä opiskelija-aktiviteeteissa. Viime kesänä hän osallistui Ulysseus Entre Camp -kesäleirille yhdessä 40 kansainvälisen opiskelijan kanssa ja hän on myös osallistunut Ulysseus-partneri MCI:n järjestämään kesäkouluun Itävallassa.  

Strasbourgissa Sämeh on mukana paneelissa, joka käsittelee kestävää digitaalista siirtymää ja valmistelutyöt on aloitettu kansainvälisessä opiskelijaporukassa alan asiantuntijoiden ohjaamana jo maaliskuussa 2023. Työskentely on jo alkanut erilaisissa online-sessioissa ja se on Sämehin mukaan ollut antoisaa:

Hain mukaan Euroopan opiskelijakokoukseen monista syistä. Tärkein syy on kuitenkin posiitivisen muutoksen ja vaikuttamisen mahdollisuus samalla kun edistämme opiskelijoiden ja tavallisten kansalaisten asiaa EU-tasolla. Toivon, että ehdotuksemme otetaan käsittelyyn ja voimme tätä kautta edistää asiaamme ja hyödyttää tulevaisuuden Euroopan kansalaisia. Odotan innolla kasvokkaista tapaamista muiden valittujen opiskelijoiden kanssa ja uskon kokemuksesta olevan minulle hyötyä myös omassa henkilökohtaisessa ja ammatillisessa kasvussa.

Opiskelijoiden esitykset Euroopan komissiolle

Strasbourgissa tehdyt opiskelijoiden kehitysehdotukset kootaan yhteen ja ne esitetään Euroopan komissiolle, joka ottaa ne käsittelyynsä. Virallisen opiskelijakokouksen jälkeen EUC järjestää useita tapahtumia, jonne kutsutaan mm. kansalaisjärjestöjä, kuntia, yrityksiä, päättäjiä ja poliitikoita. Tapahtumissa opiskelijat saavat levittää tietoa paneeleissa työstä ja saada näin äänensä kuuluviin ja työn jälkensä näkyviin.

Lue lisää EUC:n toiminnasta
 

Ulysseus Eurooppa-yliopisto

Ulysseus Eurooppa-yliopistoallianssi on yksi 44 Eurooppa-yliopistosta Euroopassa. Ulysseuksessa on mukana kuusi korkeakoulua: Sevillan yliopisto Espanjasta (hanketta koordinoiva korkeakoulu), Genovan yliopisto ItaliastaUniversité Côte d’Azur Ranskasta, Košicen tekninen yliopistoMCI (The Entrepreneurial School®), Itävallasta sekä Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Suomesta. Kaksi uutta partneria: Münsterin yliopisto Saksasta ja Montenegron yliopisto Montenegrosta liitetään täysivaltaisiksi jäseniksi seuraavan rahoituskauden alkaessa loppuvuodesta 2023.

Ulysseus, logo