Maahanmuuttajataustaisille journalisteille uusi koulutus Haaga-Heliassa, osallistujille varattu työskentelyapurahaa harjoittelujaksolle

Haku Haaga-Helian järjestämään maahanmuuttajataustaisten journalistien koulutukseen käynnistyy tänään 1.12.2022.

Maahanmuuttajataustaisille journalisteille uusi koulutus Haaga-Heliassa, osallistujille varattu työskentelyapurahaa harjoittelujaksolle
Uutinen

Body

Haaga-Helia ammattikorkeakoulu järjestää kolmannen koulutuskokonaisuuden maahanmuuttajataustaisille toimittajille. Haku koulutukseen alkaa tänään 1.12.2022.

Nyt luodaan myös harjoitteluohjelma, jota varten koulutettaville on varattu työskentelyapurahat. Harjoittelu tapahtuu suomalaisissa toimituksissa sekä Haaga-Heliaan perustettavassa monikielisessä harjoitustoimituksessa ja sen toteuttamassa uudessa journalistisessa digitaalisessa julkaisussa.

– Apurahoitetun harjoittelun avulla voimme tarjota koulutettaville mahdollisuuden keskittyä kokopäiväisesti journalismin tekemiseen. Samalla haluamme etsiä suomalaisten toimitusten kanssa yhdessä uudenlaisia tapoja tehdä journalismia monikielisessä ympäristössä, sanoo journalismin tutkintojohtaja Anne Leppäjärvi.

Haaga-Helian journalismin koulutus onkin jo suunnitteluvaiheessa käynyt keskusteluja toimitusten kanssa ja selvittänyt niiden näkemyksiä monimuotoisuudesta.

– Toimituksissa halutaan edistää monimuotoisuutta, mutta tuntuu, että keinoja puuttuu, eikä oikeita ihmisiä löydetä, sanoo journalismin lehtori Reetta Nousiainen.

Harjoitteluohjelmaan valittujen apurahakausi alkaa syyskuussa 2023 ja kestää puoli vuotta. Apurahan saa 12 opiskelijaa. Rahoitus harjoitteluohjelmaan tulee Sitralta osana sen Digitaalinen valta ja demokratia -projektia, joka tukee yhteiskunnallisen osallisuuden toteutumista digitalisaation sekä moniäänisyyden näkökulmista.

– Harjoitteluohjelmassa kehitetään edellytyksiä kytkeä ei-suomenkieliset nykyistä paremmin julkiseen keskusteluun, mikä on tärkeää demokratian tulevaisuuden kannalta väestön monimuotoistuessa. Lisäksi Haaga-Helian toteuttamassa koulutusohjelmassa luotava monikielisen toimitustiimin malli on uudenlainen avaus, ja näemme sen voivan olla myöhemmin skaalattavissa myös muille aloille, sanoo projektijohtaja Jukka Vahti Sitrasta.

Haaga-Helian koulutus on tarkoitettu Suomessa asuville maahanmuuttajataustaisille journalisteille, jotka eivät ole saaneet koulutustaan Suomessa eivätkä puhu äidinkielenään suomea, mutta joilla on journalistista työkokemusta tai alan koulutus. Tavoitteena on tukea heitä integroitumaan suomalaiseen työelämään, monimuotoistaa suomalaista toimittajakuntaa ja luoda uusia työskentelytapoja toimituksiin kokeilujen avulla.

Itse koulutusta rahoitetaan osin opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämällä erillisrahoituksella, joka on tarkoitettu maahanmuuttajien valmentavan koulutuksen tarjoamiseen sekä englanninkielisten, tutkinnon osista koostuvien koulutuskokonaisuuksien kehittämiseen.

Koulutus järjestetään maaliskuusta 2023 lähtien pääosin lähiopetuksena Haaga-Helian Pasilan kampuksella. Opetuskielinä käytetään englantia ja suomea, ja koulutukseen voi myös hakea molemmilla kielillä.

Lisätietoja:  
Maahanmuuttajataustaisten journalistien koulutus

Ota yhteyttä
Anne
Leppäjärvi
tutkintojohtaja
+358 294471456
Anne.Leppajarvi@haaga-helia.fi