KOPEDA-webinaarissa rakennettiin yhteistä ymmärrystä pedagogisesta johtajuudesta

Haaga-Helian KOPEDA-ryhmän kevään toisessa webinaarissa rakennettiin yhteistä ymmärrystä haasteellisesta käsiteparista pedagoginen johtaminen.12. huhtikuuta järjestetty webinaari kokosi laajasti osanottajia useista eri korkeakouluista.

International benchlearning enhances quality and trust
News article

Body

Webinaarin aluksi yliopistopedagogiikan keskus HYPEn johtaja professori Auli Toom Helsingin yliopistosta, opetuksen hallintojohtaja Eeva Kuoppala Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulusta sekä päällikkö Jari Kalavainen Jyväskylän ammattikorkeakoulusta pohtivat ja analysoivat pedagogista johtamista korkeakoulussa.

Heidän mukaansa pedagoginen johtaminen ulottuu positiojohtamistyöstä aina rakenteisiin, prosesseihin, opettajayhteisön johtamiseen, opettajatiimien väliseen toimintaan ja opettajan sekä opiskelijan kohtaamisiin asti. Kyseessä on siis koko korkeakouluyhteisön asia.

Samassa yhteydessä todettiin, että pedagogisen johtamisen merkityksen ymmärtämisen syventämistä kaivattaisiin niin johtamisen kuin opettajan työhön.

Nuorten asenteista valmentavaan johtajuuteen

Webinaarin toisessa osiossa saatiin maistiaisia Nuoret ja johtajuus -tutkimuksesta, jota esitteli viestinnän asiantuntija Christa Jemina Korhonen Työterveyslaitokselta. Kyselytutkimus toteutettiin vuoden 2021 lopussa, ja siihen vastasi 500 16–29 vuotiasta suomalaista.

Vaikka nuoret kokivat johtamistyön ennen kaikkea ihmisten kohtaamisen ammattina ja suunnannäyttäjänä, tuloksissa korostuivat yllättäen perinteiset näkökulmat johtamiseen ja johtajuuteen. Webinaarissa pohdittiinkin, miten korkeakoulu voisi vaikuttaa asenteisiin johtajuudesta.

Puheenvuorossa perehdyttiin myös TTL:n mahdollistamaan johtajuusverkostoon, jonka toiminta on suunnattu johtamisesta kiinnostuneille: niin uransa alussa oleville kuin kokeneemmille työntekijöille sekä opiskelijoille, jotka eivät vielä tiedä haluavansa johtaa. Lisää tietoa on esimerkiksi TTL:n verkkosivuilla.

Webinaarin lopuksi valotettiin korkeakoulun johtamisopintoja, minkä mahdollisti Haaga-Helian lehtori Heli Bergström. Opintojen punaisena lankana on valmentava johtajuus, jota opitaan niin teoriassa kuin käytännössäkin opintojen aikana. Rinnalla kulkevat vahvasti jaetun johtamisen, strategisen johtamisen ja taloudellisen johtamisen elementit.

Ilmoittaudu tuleviin KOPEDA-webinaareihin täällä

Ota yhteyttä
Kimmo
Mäki
yliopettaja
+358 294471357
Kimmo.Maki@haaga-helia.fi