Kevään Master-opiskelijakyselyn tulokset ovat valmistuneet - tutustu vastauksiin kyselyn loppuraportin kautta

Kevään aikana tehdyn Master-opiskelijakyselyn tulokset ovat valmistuneet. Kyselyn kohderyhmänä olivat kaikki syyslukukaudella 2021 sekä kevätlukukaudella 2022 opiskelun aloittaneet Master-opiskelijat.

Kuvituskuva mies ja nainen tietokoneiden ääressä
Uutinen

Body

Kevään aikana tehdyn Master-opiskelijakyselyn tulokset ovat valmistuneet. Kyselyn kohderyhmänä olivat kaikki viime syksynä ja keväänä aloittaneet Master-opiskelijat.

Opiskelijakyselyllä kartoitettiin vastaajien opintojen sujumiseen sekä hyvinvointiin vaikuttavia asioita. Kyselyn kautta kerätty palaute oli pääosin positiivista. Kyseessä oli kolmas kerta, kun Haaga-Helia toteutti Master-suunnatuille osoitetun kyselyn. Kyselyn vastausprosentiksi muodostui 12 %.

Master-opiskelijoiden antamassa avoimessa palautteessa kehittymiskohteiksi erottuivat edellisen vuoden tapaan järjestelmien runsas määrä, niiden käytettävyys, tarve käytäntöjen yhtenäistämiseen ja selkeään viestintään sekä tiedonkulun parantamiseen.

Enemmistö vastaajista koki etäopiskelun edistäneen heidän valmistumistaan. Eniten opintojen etenemistä vaikeuttivat ajan puute sekä työssä käyminen, kun taas oman perheen ja/tai läheisten tarjoama tuki sekä selkeät opintojaksojen sisällöt puolestaan antoivat eniten voimavaroja opiskeluun.

Vastaajat olivat keskimäärin todella kehittymisorientoituneita. He halusivat kehittää sekä omaksua erilaisia taitoja ja valmiuksia mahdollisimman laaja-alaisesti, jotta he voisivat hyödyntää niitä omassa työssään ja työelämässä muutenkin.

Asteikolla 1–5 Haaga-Helian Master-opiskelijoilta saama kokonaisarvosana oli 3,7. Useimmat opiskelijoista kertoivat heidän ennakko-odotusten opiskelujen suhteen ylittyneen tai toteutuneen erittäin hyvin.

Vastaajat pitivät Haaga-Helian vahvuuksina opetuksen työelämälähtöisyyttä, kattavaa kurssivalikoimaa, niiden ajankohtaisuutta ja tehtävien käytännönläheisyyttä sekä mahdollisuutta suorittaa opintoja täysin verkko-opintoina.

Koko raportti on julkaistu Haaga-Helian Intranetissä, jonne pääset alla olevan linkin kautta (vaatii kirjautumisen):
 

Ota yhteyttä
Tia
Hoikkala
laatupäällikkö
+358 294471496
Tia.Hoikkala@haaga-helia.fi
Pia
Parkkinen
suunnittelija
+358 294471579
Pia.Parkkinen@haaga-helia.fi