KESTO-hankkeelle OTTU ry:n kunniamaininta opetuksen kehittämisestä

Haaga-Helian yliopettajat Tanja Vesala-Varttala ja Crister Nyberg saivat kunniamaininnan Turussa 11.-12. marraskuuta järjestetyillä Ammattikorkeakoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen tutkimuspäivillä.

Tyttö vihreässä takissa Helsingin Oodi-kirjaston edessä
Uutinen

Body

Haaga-Helian yliopettajat Tanja Vesala-Varttala ja Crister Nyberg saivat kunniamaininnan Turussa 11.-12. marraskuuta järjestetyillä Ammattikorkeakoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen tutkimuspäivillä.

Tutkimuspäivillä vuosittain myönnettävän ammatillisen koulutuksen tutkimusseura OTTU ry:n kunniamaininnan perusteena oli Vesala-Varttalan ja Nybergin tutkimuspohjainen opetustoiminnan kehittäminen heidän Sustainability Competence and Ethical Competence Development through Practice-based Learning in UAS Education -esitystään varten.

Tutkijoiden mukaan heidän esityksensä toi esiin tutkittuja ja kokeiltuja pedagogisia ratkaisuja, joissa korostuvat opiskelijoiden osallisuus ja yhteistyö ympäröivän yhteiskunnan kanssa.

— Kestävän kehityksen kompetenssit sekä eettisten näkökulmien huomioiminen ovat jatkuvaa harjoitusta vaativia taitoja, tutkijat kertovat.

Vesala-Varttala ja Nyberg sanovat olevansa hyvillään siitä, että heidän kestävyysosaamis tutkimus- ja kehittämisprojektinsa huomioitiin kunniamaininnalla.

Tutkimus toteutettiin osana opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamaa KESTO – Eettinen kestävyysosaaminen työelämä- ja korkeakoulukontekstissa -hanketta, ja sen kohteena oli Haaga-Helian markkinoinnin ja viestinnän opiskelijoita viidestätoista eri maasta.

Käytäntölähtöinen pedagogiikka tukee kestävyysosaamista

Turun ammattikorkeakoulussa järjestettyjen Ammattikorkeakoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen tutkimuspäivien teemana oli käytännönläheinen pedagogiikka kestävän kehityksen tietojen, taitojen asenteiden edistäjänä, ja siellä pohdittiin erityisesti ammatillisen koulutuksen roolia, mahdollisuuksia ja haasteita kestävän kehityksen ja ilmastoymmärryksen edistämisessä.

Ammatillisen koulutuksen tutkimusseura OTTU ry:n tavoitteena on edistää ammatillisen koulutuksen ja ammattikasvatuksen tutkimusta, vahvistaa tutkimustiedon hyödyntämistä koulutuksen kehittämisessä, johtamisessa ja päätöksenteossa sekä levittää tutkimusten tuloksia ja ylläpitää keskustelua eri toimijoiden välillä.

Lisää tietoa Kesto – Eettinen kestävyysosaaminen työelämä – ja korkeakoulukontekstissa -hankkeesta löydät osoitteesta:

Ota yhteyttä
Tanja
Vesala-Varttala
yliopettaja
+358 294471568
tanja.vesala-varttala@haaga-helia.fi
Crister
Nyberg
yliopettaja
+358 294471512
Crister.Nyberg@haaga-helia.fi