Haaga-Helian Ruokatuotannon johtamisen monimuotokoulutuksessa käytössä uusi valintatapa syksyn yhteishaussa 2022

Maistuisiko ura ravintola- ja ruokamaailman huipulla? Nyt voit hakea Haaga-Helian Ruokatuotannon johtamisen monimuotokoulutukseen entistäkin joustavammin uudenlaisen valintakurssin avulla!

Restonomiopiskelijat: Koronalla negatiivisia vaikutuksia työllistymiseen – myös palkkaukseen ja työoloihin toivotaan muutoksia
Uutinen

Body

Haaga-Helian Ruokatuotannon johtamisen monimuotokoulutus on työelämälähtöinen tapa oppia ja kehittää tulevaisuuden työelämässä tarvittavia taitoja. Syksyn yhteishaussa on käytössä uusi valintatapa, jossa hakija ilmoittautuu hakemisen yhteydessä valintakurssille.

Valintakurssi tarjoaa joustavan tavan hakea koulutukseen, sillä hakijat pääsevät hyödyntämään ja näyttämään ammattikeittiössä jo kerryttämiään taitoja. Valintakurssin kautta koulutukseen valituiksi tulleet opiskelijat saavat myös 10 opintopistettä opintosuorituksiinsa.

Ruokatuotannon johtamisen monimuotokoulutukseen haetaan syksyn yhteishaussa 31.8.-14.9.2022 täyttämällä hakulomake Opintopolussa. Lisäksi hakijan tulee ilmoittautua valintakurssille 16.9.2022 mennessä.

Ilmoittautumisen jälkeen hakija saa ohjeistuksen orientoitumistehtävään, joka tehdään itsenäisesti 25.9. mennessä. Orientoitumistehtävän tarkoituksena on pohtia omaa osaamista sekä asettaa tavoitteita työuralle ja opintojen pariin. Orientoitumistehtävä arvioidaan valintakurssin toisen osan yhteydessä.

Koulutus alkaa tammikuussa 2023. Huom. valintakurssin lisäksi koulutukseen voi tulla valituksi myös todistusvalinnan kautta.

Valintakurssi koostuu kahdesta erillisestä opintojaksosta:

1. Perusharjoittelu 5 op

Hakija voi suorittaa ensimmäisen osan joko näytöllä (aiempi kokemus ammattikeittiöstä) tai suorittamalla vähintään 135 h laajuisen työharjoittelun ammattikeittiössä itse hankkimassaan harjoittelupaikassa. Näyttö todennetaan haastattelujen yhteydessä viikoilla 39-40. Harjoittelun voit todentaa työtodistuksella, joka toimitetaan haastattelujen yhteydessä, viimeistään 7.10.2022 mennessä.

2. Työskentely ja vuorovaikutus ammattikeittiössä 5 op

Toinen osa koostuu orientoitumistehtävästä ja haastattelusta sekä 2,5 päivän pituisesta työpajasta Haagan Restonomikampuksella. Haastattelut pidetään viikoilla 39-40 ja työpaja järjestetään 10.-12.10.2022. Työpajoissa työskennellään itsenäisesti ja ryhmissä ruoka-alan keskeisten sisältöjen parissa.

Lue lisää ja hae mukaan koulutukseen