Haaga-Helian organisaatio uudistuu vuoden 2021 alusta lähtien

Haaga-Helia ammattikorkeakoulun organisaatio uudistuu 1.1.2021 alkaen. Neljän koulutusyksikön sijasta Haaga-Helian toimintaa jäsentyy jatkossa kuuden tutkintokokonaisuuden ja niitä tukevien osaamis- ja tutkimusalueiden kautta, joissa yhdistyvät niin opetus- kuin TKI- ja kaupallinen toiminta. Organisaatiouudistus ei aiheuta henkilöstövähennyksiä, eikä sillä ole välitöntä vaikutusta opiskelijoiden arkeen.

Haaga-Helian organisaatio uudistuu vuoden 2021 alusta lähtien
Uutinen

Body

Haaga-Helia on uudistanut strategiaansa vuosiksi 2021-2025 vastaamaan kehittyvän toimintaympäristön vaatimuksiin. Strategian toteutuksen myötä toimintamallit muuttuvat, samoin toimintaa tukeva organisaatio. Ensi vuoden alusta alkaen koulutusvastuut ja TKI-toiminta kootaan useiden osaamis- ja tutkimusalueiden ympärille. Uudistumalla tarjoamme opiskelijoillemme työelämän tarpeita vastaavan osaamisen ja entistä paremmat mahdollisuudet menestyä työelämässä.

- Haaga-Helian organisaatiouudistus on edennyt yhteistyössä ja hyvässä hengessä. Tavoittelemme kokonaisvaltaisempaa toimintakulttuuria, jonka ytimessä ovat tutkinnot. Me kaikki liitymme niihin omien rooliemme kautta. Organisaatiouudistuksen kautta olemme jälleen hiukan valmiimpia vastaamaan yhä monimuotoisemman toimintaympäristön haasteisiin, toteaa Haaga-Helian rehtori ja toimitusjohtaja Teemu Kokko.

Opiskelija ja opiskelukokemus uudistuksen keskiössä

Uudistuksen päätavoitteena on joustavoittaa opiskelijoiden opiskelua sekä luoda Haaga-Helian tarjoamille korkeakoulututkinnoille ja jatkuvan oppimisen ratkaisuille dynaaminen oppimisen ympäristö. Käytännössä tämä merkitsee mm. opiskelijan henkilökohtaisia oppimispolkuja ja sujuvia jatko- ja täydennysopintoja esimerkiksi työelämässä oleville henkilöille.

Haaga-Helian rehtorina ja toimitusjohtajana toimii Teemu Kokko. Opetuksesta ja ohjauksesta vastaa vararehtori Minna Hiillos ja kaupallinen toiminta sekä kansainvälisyysasiat ovat vararehtori Jouni Ahosen vastuulla. Uutena vararehtorina Haaga-Heliassa aloittaa vuoden vaihteessa Salla Huttunen, jonka vastuulle kuuluvat TKI-toiminta, osaaminen ja digitalisaatio. Tutkimus- ja tietopalveluista vastaa tutkimuspalvelujohtaja Satu Koivisto.

Lehtorit ja opettajat kiinnittyvät jatkossa pääsääntöisesti osaamisalueisiin henkilön substanssiosaamisen perustella. Osaamisalueiden esimiehinä toimii osaamisaluejohtajia. Tutkinnoista vastaavat tutkintojohtajat ja tutkimusalueista tutkimusaluejohtajat. Tutkimusalueisiin kiinnittyy myös yliopettajia ja tutkijoita.

Ammatillinen opettajakorkeakoulu ottaa opettajankoulutuksen lisäksi aiempaa selkeämmin roolia Haaga-Helian opetushenkilöstön pedagogisen osaamisen kehittämisestä sekä korkeakoulupedagogiikkaan liittyvistä toimista.

- Opiskelija ja opiskelijakokemus sekä tutkimus- ja kehittämistoiminnan painoarvon kasvattaminen ovat tekemisemme keskiössä, toteaa Teemu Kokko.

Ota yhteyttä
Teemu
Kokko
erityisasiantuntija
rehtori, toimitusjohtaja (virkavapaalla 30.11.2023 asti)
+358 294471900
teemu.kokko@haaga-helia.fi