Haaga-Helian kahdelle opinnäytetyölle stipendit Media-alan tutkimussäätiöltä

Haaga-Helia ammattikorkeakoulusta valmistuneet journalismin opiskelijat nappasivat tänä vuonna molemmat Media-alan tutkimussäätiön ammattikorkeakoulujen opinnäytetöille myöntämät stipendit.

Haaga-Helian journalismin opiskelijoille kaksi stipendiä
Uutinen

Body

Haaga-Helia ammattikorkeakoulusta valmistuneet journalismin opiskelijat nappasivat tänä vuonna molemmat Media-alan tutkimussäätiön ammattikorkeakoulujen opinnäytetöille myöntämät stipendit.

Ensimmäinen stipendi meni Kata-Riina Heinonen-Tricaricolle ja Katriina Lundelinille, joiden opinnäytetyölle Kohti inklusiivista journalismia – Laadullinen haastattelututkimus myönnettiin yhteensä 1 100 euron arvoinen stipendi. Työn ohjaajana toimi lehtori Pekka Huolman.

Toinen, 750 euron arvoinen stipendi, myönnettiin Eleonora Alariestolle hänen työstään Aihemallinnus journalismin työkaluna: menetelmä ja mahdollisuudet. Alarieston opinnäytetyön ohjasi lehtori Kaarina Järventaus.

Painetun ja sähköisen sekä sisältölähtöisen digitaalisen median kilpailukykyä edistävän Media-alan tutkimussäätiön vuotuiset stipendit jaetaan kolmessa kategoriassa: maisterintutkielmille, kandidaatintutkielmille sekä ammattikorkeakoulujen opinnäytetöille (mukaan lukien YAMK-opinnäytetyöt).

Yhteensä stipendejä myönnettiin seitsemälle eri työlle.

Kilpailuun haki opinnäytetöitä laajasti eri korkeakouluista. Aiheissa nousivat esiin erityisesti journalismi eri muotoineen ja sisältöineen. Stipendikilpailussa palkittujen sekä jatkoon päässeiden opinnäytetöiden blogitekstit tullaan julkaisemaan säätiön verkkosivuilla tulevan syksyn aikana.

Lisää tietoa

 

Ota yhteyttä
Anne
Leppäjärvi
tutkintojohtaja
+358 294471456
Anne.Leppajarvi@haaga-helia.fi