Haaga-Helialla vahva brändi nuorten keskuudessa

Taloustutkimuksen toteuttaman tuoreen bränditutkimuksen mukaan Haaga-Helia ammattikorkeakoulu on Suomen toiseksi kiinnostavin ja toiseksi tunnetuin ammattikorkeakoulu alle 25-vuotiaiden vastaajien keskuudessa. Nuoret pitävät ammattikorkeakouluja lähes yhtä kiinnostavina opiskelupaikkoina kuin yliopistoja.

kuvituskuva
News article

Body

Korkeakoulujen bränditutkimuksen alle 25-vuotiaat vastaajat pitivät kaikista kiinnostavimpina ammattikorkeakouluina Tampereen ammattikorkeakoulua ja Haaga-Heliaa. Perässä tulivat Jyväskylän ja Turun ammattikorkeakoulut. Pääkaupunkiseudun ammattikorkeakouluista Haaga-Heliaa pidettiin kiinnostavimpana.

Kun vastaajilta kysyttiin, mistä ammattikorkeakouluista heillä on jonkinlainen mielikuva, Haaga-Helia oli edellisvuoden tapaan kärjessä heti Poliisiammattikorkeakoulun perässä. Haaga-Helian tunsi tai tiesi 39 prosenttia vastaajista, Poliisiammattikorkeakoulun 41 prosenttia.

– Olemme näistä tuloksista oikein iloisia. Hyvät tulokset juuri alle 25-vuotiaiden vastaajien joukossa ovat meille merkityksellisiä, koska suurin osa hakijoistamme kuuluu tähän ikäryhmään, Haaga-Helian rehtori Minna Hiillos sanoo.

Mielikuvatekijöissä Haaga-Helia oli keskiarvon yläpuolella, kun vastaajia pyydettiin arvioimaan ammattikorkeakoulujen sijaintipaikan houkuttelevuutta, mainetta opiskelupaikkana, kansainvälisten mahdollisuuksien tarjoamista ja myönteistä näkymistä perinteisessä ja sosiaalisessa mediassa.

Ammattikorkeakoulut kiinnostavat nuoria siinä missä yliopistotkin

Nuorista vastaajista kolmasosa oli vastaushetkellä kiinnostunut hakemaan vain ammattikorkeakouluihin, kolmasosa vain yliopistoihin, ja viidesosa hakisi molempiin. Yliopistoa piti kiinnostavana opiskelupaikkana 59 prosenttia vastaajista, ammattikorkeakoulua 51 prosenttia vastaajista. Noin kolmasosa vastaajista piti kiinnostavina opiskelupaikkoina avoimia ammattikorkeakouluja ja avoimia yliopistoja.

Opiskelualan valinnassa keskeisimmät kriteerit olivat varma työllistyminen, menestyminen työelämässä ja opiskelu samanhenkisten ihmisten kanssa. Korkeakoulun valinnassa vastaajat painottivat koulutusalan kiinnostavuutta, opetuksen tasokkuutta ja sijaintipaikkakunnan houkuttelevuutta.

Hyvät opintojen jälkeiset ansiot olivat lähes yhtä tärkeitä niin nais- kuin miesvastaajille, kun taas kutsumuksen mukaisen alan valitseminen oli tärkeämpää naisvastaajille.

Nuoret toivovat lähiopetusta

Bränditutkimuksessa selvitettiin myös alle 25-vuotiaiden näkemyksiä lähi- ja etäopetuksesta. Tutkimuksen mukaan nuoret ovat ennen kaikkea kiinnostuneita lähiopetuksesta tai siihen painottuvasta opiskelusta. Lähiopetuksessa haluaisi tutkimuksen mukaan opiskella reilu viidennes vastaajista ja lähiopetuspainotteisesti yli kolmannes vastaajista. Hybridiopiskelu kiinnostaa joka kolmatta.

– Meidänkin opiskelijamme ovat kertoneet, että kasvokkain kommunikointi ja opiskelukaverien tuki ja seura on tärkeää, Hiillos kertoo.

Valtaosaa nuorista vastaajista kiinnostaa itsenäisen ja ohjatun opiskelun yhdistelmä, samoin opiskelu, joka sisältää piirteitä teoreettisesta ja käytännönläheisestä opiskelusta. Ammattikorkeakoulut tarjoavat juuri tällaista opetusta.

Korkeakoulujen bränditutkimuksen toteuttaa Taloustutkimus, ja sitä on tehty vuodesta 2002 lähtien. Tutkimus toteutettiin sähköisenä kyselynä, johon vastasi noin 3 000 iältään alle 25-vuotiasta ja noin 2 400 25–64-vuotiasta suomalaista tammi–helmikuussa 2023.

Ota yhteyttä
Ari
Nevalainen
viestintäpäällikkö
+358 294471020
Ari.Nevalainen@haaga-helia.fi