Haaga-Helia uudistaa partneriyhteistyötään - kehitteillä uudenlainen partnerisopimus

Haaga-Helia järjesti yritysyhteistyötä käsittelevän työpajan, jossa kehitettiin uudenlaista yrityspartnerimallia. Ensimmäiseen työpajaan osallistuivat muun muassa talous- ja henkilöstöhallinnon ohjelmistoratkaisuja ja -palveluita tarjoava Accountor, tilintarkastuksen, verotuksen, liikejuridiikan, ja yritysjärjestelyiden asiantuntija Ernst & Young, markkinointiviestinnän alalla toimiva Salomaa Group sekä talousasiantuntijaorganisaatio Tuokko.

Henkilöitä yritysyhteistyön kehittämistyöpajasta
Uutinen

Body

Haaga-Helialle partneriyhteistyö on aina ollut ammattikorkeakoulun ja yrityksen välistä kokonaisvaltaista ja pitkäaikaista kumppanuutta, jonka tavoitteena on rikastuttaa kaikkien osallistujien toimintaa.

Yritykset saavat arvoa brändilleen ja parantavat työnantajamielikuvaansa, opiskelijat oppivat yritysmaailman kipeästi kaipaamia kompetensseja ja Haaga-Helia pääsee kehittämään toimintaansa ja laajentamaan verkostojaan.

Hyvän toiminnan ylläpito vaatii systemaattista ja jatkuvaa kehittämistä.

Tämän vuoksi Haaga-Heliassa kehitetään parhaillaan uudenlaista yrityspartnerimallia, jonka kehitysprosessiin on otettu mukaan niin elinkeinoelämän puolella toimivia yrityskumppaneita kuin talon omia kokeneita palvelumuotoiluasiantuntijoitakin.

Haaga-Helian asiakkuuspäällikkö Riku Korosuon mukaan Haaga-Helialla on lähes sata yrityspartneria, joiden palveleminen on elinkeinoelämää tukevalle ammattikorkeakoululle ensisijaisen tärkeää. Siksi palvelukonseptin kehittämiseen onkin valjastettu joukko Haaga-Helian sertifioituja palvelumuotoiluasiantuntijoita.

— Olisihan se ollut vähän sellainen klassinen suutarin lapsella ei ole kenkiä, jos myisimme palvelumuotoiluosaamista yrityksille, mutta emme itse hyödyntäisi sitä lainkaan, hän naurahtaa.

Kehitteillä olevassa partnerimallissa partneriyhteistyön hinta on porrastettu, joka mahdollistaa kokonaisvaltaisemman yhteistyön yrityksen ja Haaga-Helian välillä. Partneritasosta riippuen organisaatiolla on mahdollisuus saada muun muassa täysin uusia henkilökunnan osaamisen kehittämiseen, näkyvyyteen ja yrityksen kehittämiseen liittyviä lisäpalveluita.

Kehitysyhteistyö pitää sisällään muun muassa haastatteluita ja työpajoja.

Ensimmäiseen työpajaan osallistuivat muun muassa talous- ja henkilöstöhallinnon ohjelmistoratkaisuja ja -palveluita tarjoava Accountor, tilintarkastuksen, verotuksen, liikejuridiikan, ja yritysjärjestelyiden asiantuntija Ernst & Young, markkinointiviestinnän alalla toimiva Salomaa Group sekä talousasiantuntijaorganisaatio Tuokko.

Ota yhteyttä
Riku
Korosuo
Asiakkuuspäällikkö
+358 294471352
Riku.Korosuo@haaga-helia.fi