ENRICHER hubs -hankkeen kansainvälinen tiimi kokoontui Helsingissä

Kolmen tiiviin päivän aikana yhdeksän korkeakoulun edustajat toivat panoksensa yhteistyöhön. Projektin päätavoitteena on kehittää kestävän matkailun oppimismenetelmiä georgialaisissa ja moldovalaisissa yliopistoissa palvelumuotoilun välineiden ja innovatiivisten pedagogisten ratkaisujen avulla. 

Enricher_hubs_project_groupphoto_kickoff_event
Uutinen

Body

ENRICHER hubs -projektin kick off -tapahtuma järjestettiin Helsingissä, Haaga-Helian Pasilan kampuksella 26.–28. helmikuuta. Tapahtumaan osallistui kolme edustajaa kustakin kumppaniyliopistosta: Georgiasta, Moldovasta sekä Ulysseus-kumppaniyliopistoista Italiasta ja Itävallasta. 

Aloitustapahtuman aikana osallistujat jakoivat tietoa ja syvensivät ymmärrystään kunkin korkeakoulun osaamisalueista ja matkailun koulutusohjelmista. Tiimiläiset loivat yhteyksiä, vaihtoivat näkemyksiä ja hioivat projektityön strategioita. Yhdessä suunniteltiin myös aikatauluja ja sisältöjä ja luotiin suuntaviivat ja käytännöt projektia varten. Kokoustamisen lisäksi osallistujat pääsivät tutustumaan Helsinkiin. 

Yhteinen ymmärrys rakentui

Toisena tapahtumapäivänä tiimi suuntasi Suomenlinnaan, jossa matkailuasiantuntija Milla Öystilä esitteli kestävää matkailua. Samalla päästiin tutustumaan UNESCO:n maailmanperintökohteen historiaan museovierailulla. Sumuisen sään ansiosta kokemus oli arktisella tavalla lähes eksoottinen, mutta kaikkien mielestä antoisa. Tapahtuman jälkeen osa tiimistä jatkoi Allas Sea Pooliin, kun taas toiset tutustuivat Oodi-kirjastoon ja muihin Helsingin kohteisiin. 

Projektipäällikkö Nora Lappalainen on erittäin tyytyväinen, että kansainvälinen projektitiimi pääsi vihdoin kohtaamaan livenä. 

– Erityisesti yhteisen ymmärryksen ja luottamuksen rakentamiseksi tapaaminen oli merkittävä. Saimme samalla myös edistettyä tehokkaasti projektin työpaketteja kustakin työpaketista vastaavan yliopiston vetämissä työpajoissa. Tältä pohjalta on hyvä jatkaa yhteistyötä tässä erittäin merkityksellisessä ja kiinnostavassa korkeakoulujen välisessä yhteistyöprojektissa, Lappalainen kertoo. 

Vastuullisen matkailun kehittämistä

Hankkeen ensimmäisenä tavoitteena on kehittää Georgian ja Moldovan yliopistojen vastuullisen matkailun oppimismenetelmiä palvelumuotoilun työkaluilla ja innovatiivisten pedagogisten ratkaisujen avulla. Projekti pyrkii elvyttämään Euroopan matkailualaa tukemalla sen vihreää ja digitaalista siirtymää. Keinoina tähän ovat osaamisen ja tarpeiden tunnistaminen korkeakoulujen ja matkailualan yritysten välillä Georgiassa ja Moldovassa. 

Projektissa järjestetään useita koulutuksia, joissa käytetään menetelmänä mm. Design Sprintiä ja työkaluna esimerkiksi liiketoimintasuunnitelmapohjaa. Projektin yhtenä päätavoitteena on, että työelämän tarpeet ja valmistuvien opiskelijoiden osaamiset kohtaisivat paremmin. Projektissa tavoitellaan myös yritysyhteistyötä ja alueellista kehittämistä, joista eurooppalaiset ammattikorkeakoulut voivat tarjota hyviä esimerkkejä Moldovaan ja Georgiaan. Kevään aikana kohdemaiden koulut selvittävät, mitkä ovat suurimmat vajeet vastuullisen matkailun koulutuksessa ja menetelmissä, jotta näihin voidaan tarttua jo ensi syksynä alkavissa koulutuksissa. 

Teksti: Hannes Särkkä 

ENRICHER hubs – Designing green tourism concepts through learning

Haaga-Helia Ammattikorkeakoulu toimii koordinoivana yliopistona kolmivuotisessa Erasmus+ Capacity Buiilding -projektissa. Haaga-Helian tiimiin kuuluvat projektipäällikkö Nora Lappalainen, yliopettaja Riina Iloranta, lehtori Annika Konttinen ja koordinaattori Hannes Särkkä, jotka järjestivät kick off -tapahtuman yhdessä. 

 Projektikumppanit

  • Haaga-Helia Ammattikorkeakoulu, Suomi 
  • MCI Management Center Innsbruck Internationale Hochschule, Itävalta 
  • Universita Degli Studi di Genova, Italia 
  • Caucasus University, Georgia 
  • Akaki Tsereteli State University, Georgia 
  • Iakob Gogebashvili Telavi State University, Georgia 
  • University of European Political and Economic Studies Constantin Stere, Moldova 
  • Moldova State University, Moldova 
  • Comrat State University, Moldova 
Ota yhteyttä
Nora
Lappalainen
projektiasiantuntija
projektiasiantuntija
+358 294471686
nora.lappalainen@haaga-helia.fi