AI-TIE -tekoälykiihdyttämö Health & Med Tech -yrityksille

Tule mukaan AI-TIE -tekoälykiihdyttämöön kehittämään yrityksesi valmiuksia hyödyntää tekoälyratkaisuja! AI-TIE on suunnattu terveysteknologia-, hyvinvointi-, sosiaali- ja terveysalojen yrityksille.

AI-TIE -tekoälykiihdyttämö on suunnattu terveysteknologia-, hyvinvointi-, sosiaali- ja terveysalojen pk-yrityksille.
Uutinen

Body

AI-TIE -tekoälykiihdyttämö tarjoaa sinulle mahdollisuuden kehittää yrityksesi sisäisiä prosesseja, tuotteita ja palveluja valintasi mukaan. PK-yrityksille suunnatun maksuttoman kiihdyttämön järjestää Suomen tekoälykiihdyttämö FAIA ry yhteistyössä Haaga-Helia- ja Laurea-ammattikorkeakoulujen kanssa.

Jos yrityksesi on tekoälytaipaleensa alkuvaiheessa tai osaamisen laajentaminen aihealueella kiinnostaa, niin kiihdyttämö on juuri sinulle suunnattu. AI-TIE:ssä luodaan riittävä osaamispohja, jotta osallistuvat yritykset voivat jatkokehittää toimintaansa itsenäisesti kiihdyttämön oppeja hyödyntäen.

Perustiedot

 • Kohderyhmä: terveysteknologioiden, hyvinvoinnin, sosiaali- ja terveysalan pk-yritykset
 • Hakuaika: ma 21.3.2022 asti
 • Ajoitus: 28.4.-15.12.2022, tarkka aikataulu liitteenä
 • Laajuus: yhteiset tapaamiset (katso liite); yrityskohtaiset sparraukset sopimuksen mukaan
 • Toteutus: kolme lähitapaamista (Haaga-Helian kampus, Pasila, Helsinki), muutoin etätoteutus
 • Hinta: osallistuville yrityksille maksuton, Euroopan aluekehitysrahaston ja Uudenmaan liiton rahoittamaa

Kiihdyttämön sisältö

AI-TIE -tekoälykiihdyttämön näkökulma on liiketoiminnallinen, joka tarkoittaa sitä, että koneoppimisen ja muun teknologian syvempään tarkasteluun ei mennä. Kiihdyttämön pääteemat ovat:

 • tekoälyn hyödyntäminen omassa liiketoiminnassa
 • data ja terveysdata: haasteet, mahdollisuudet ja niiden huomioiminen
 • yrityksen datastrategia
 • tekoälyohjelmistot ja niiden soveltaminen yrityksen omiin liiketoimintaprosesseihin
 • yrityksen omien tekoälyratkaisujen arviointi ja tuki
 • ulkopuolelta ostettavien ratkaisujen ymmärrys
 • työkalut ja viitekehykset kehittämisen apuna
 • esimerkkejä käyttötapauksista terveysteknologioiden, terveyden ja hyvinvoinnin alalta
 • omien käyttötapausten identifiointi ja priorisointi
 • yrityskohtaisen tekoälytiekartan luominen
 • yrityksen oman tekoälyratkaisun toteuttamisen suunnittelu ja aloitus, proof-of-concept (PoC)

Kiihdyttämön rakenne

AI-TIE -tekoälykiihdyttämö rakentuu kahdesta jaksosta. Sen tarkemmat aikataulut löytyvät liitetiedostosta. Lähtökohtaisesti odotamme yritysten osallistuvan kummallekin jaksolle, mutta osallistuminen vain toiselle on myös neuvoteltavissa:

•    TEKOÄLYN PERUSTEET järjestetään 28.4. – 12.9.2022. Ensimmäinen jakso sisältää työpajoja, webinaareja, yhteisen verkostoitumistilaisuuden sekä omakohtaista sparrausta. Valtaosa ohjelmasta järjestetään verkossa. Osallistuminen edellyttää varautumista viikoittaiseen tapaamiseen, joita järjestetään alkukesään saakka. Kiihdyttämön ohjelma jatkuu kesän jälkeen syyskuussa.
•    AI DESIGN SPRINT järjestetään 12.9. - 15.12.2022. Toinen jakso sisältää yrityskohtaista sparrausta, jonka aikana luodaan yrityskohtaiset AI-tiekartat ja suunnitellaan konseptin validointiratkaisu (PoC).

Kiihdyttämön anti osallistuville yrityksille

AI-TIE sopii parhaiten sellaisille pk-yrityksille, joiden työllistävyyspotentiaali sekä innovaatio- ja kilpailukyky voivat kasvaa tekoälyosaamista parantamalla. Lisäksi kiihdyttämö tukee myös sellaisia pk-yrityksiä, jotka suunnittelevat aktiivisesti tekoälyn käyttöönottoa sisäisiin prosesseihin tai tuote- ja palveluinnovaatioiden kehittämiseen.

AI-TIE -tekoälykiihdyttämöön osallistuvat yritykset tulevat:

 • ymmärtämään tekoälyn perusteet sekä tekoälyratkaisujen edut ja kompastuskivet liiketoiminnassa
 • saamaan esimerkkejä tekoälyratkaisuista terveysteknologioiden, hyvinvoinnin, sosiaali- ja terveysalalta
 • saamaan tukea ja ratkaisumalleja vertaiskeskusteluista
 • selvittämään yrityksensä valmiutta tekoälyn hyödyntämiseen kartoittamalla data-aineistojaan ja pohtimalla omiin tarpeisiinsa soveltuvia tekoälyohjelmistoja
 • ideoimaan uusia tuotteita ja palveluita, jotka perustuvat dataan ja tekoälyyn
 • tehostamaan yrityksen sisäisiä prosesseja tekoälyä hyödyntäen
 • kehittämään omaa tekoälyverkostoaan, jossa pk-yritykset, suuryritykset, tekoälyratkaisujen tarjoajat, TKI- ja asiantuntijaorganisaatiot sekä muut avaintoimijat toimivat synergisesti yhdessä

Osallistumisen edellytykset

AI-TIE -tekoälykiihdyttämöön osallistuvasta yrityksestä tulee olla mukana sekä liiketoiminnan että IT:n edustajia. Muita kriteerejä ovat, että yritys sijaitsee Uudellamaalla, se työllistää enintään 250 työntekijää ja sen vuotuinen liikevaihto on enintään 50 miljoonaa euroa. Osallistuvan yrityksen tulee myös tomia terveysteknologioiden, hyvinvoinnin, sosiaali- tai terveysalalla.

Ilmoittautuminen

Vaikuttaako hyvältä? Nyt on aika toimia, sillä paikat tekoälykiihdyttämöön täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä ilmoittautumislomakkeessa annettujen tietojen sekä yrityskohtaisten haastattelujen perusteella!

Haastatteluista sovitaan erikseen alustavasti hyväksyttyjen yritysten kanssa. Haastatteluiden tarkoitus on varmistaa yritysten osallistumisvalmiudet, tarjota lisää tietoa koulutuksesta sekä vastata hakijoiden esittämiin kysymyksiin.

Kannustamme yrityksiä lähettämään koulutukseen useampia henkilöitä. 

Ilmoittaudu mukaan  viimeistään 21.3.2022 mennessä. 

Ilmoittautumislomake

Toteuttajat ja kumppaniverkosto

AI-TIE – Tekoälyinnovaatioekosysteemillä kilpailukykyä PK-yrityksille -kiihdyttämössä tuetaan pk-yrityksiä liiketoiminnan kehittämisessä ja kasvattamisessa hyödyntämällä tekoälyratkaisuja sisäisten liiketoimintaprosessien parantamisessa ja innovaatiotyössä tuote- ja palvelukehitysvaiheessa sekä tuotteiden ja palvelujen myynnissä ja toimittamisessa asiakkaille.

Toteutusta rahoittaa Euroopan aluekehitysrahasto ja Uudenmaan liitto osana Euroopan unionin covid-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia. Hanketta koordinoi Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, ja Laurea ammattikorkeakoulu on osatoteuttaja.

Hankkeen pääyhteistyökumppanit ovat Suomen tekoälykiihdyttämö FAIA ja omadatamallin kansainvälinen suunnannäyttäjä MyData Global. Health & Med Tech AI -kiihdyttämön keskeisiä kumppaneita ovat Health Capital Helsinki, Terveysteknologia ry ja Kemianteollisuus.

Muita yhteistyökumppaneita ovat Helsingin seudun kauppakamari, Länsi-Uudenmaan kauppakamari, Itä-Uudenmaan kehitysyhtiö Posintra, Keski-Uudenmaan Kehittämiskeskus – KEUKE, Uudenmaan yrittäjät ja NewCo Helsinki.

Ota yhteyttä
Anna
Lahtinen
Senior Researcher
+358 294471253
Anna.Lahtinen@haaga-helia.fi