YKTT2019 13. Yrittäjyyskasvatuspäivät 2.–3.10.2019 Helsinki

Yrittäjyyskasvatuspäivien kantavana ajatuksena on edistää uusimman tieteellisen tutkimuksen ja käytännön vuoropuhelua tuomalla tutkimuksen ja opetuksen esimerkit lähelle koulutuksen ja yrityselämän rajapintaa. Yrittäjyyskasvatuspäivät toimivat myös ns. matalan kynnyksen tutkimuskonferenssina alkaville tutkijoille. Toivomme tapahtuman tuovan yhteen laajan ja monitieteisen osallistujaryhmän.

Yrittäjyyskasvatuspäivät -julkaisun kansi
01.11.2019
Julkaisu

YKTT2019 Yrittäjyyskasvatuspäivien pääteemana on yrittäjyyskasvatuksen kaari – lapsuudesta tulevaisuuden työhön ja yrittäjäksi. Pääteemaa tarkastellaan metakompetenssien, kokemuksellisen oppimisen ja kestävän kehityksen kautta.

Tapahtuman pääpuhujia ovat yliopistonlehtori Sirje Ustav Virosta, tohtori Daniele Morselli Italiasta ja European Entrepreneurship Education Award -palkinnon voittaja dos. tutkimusjohtaja Ulla Hytti Suomesta.

Yrittäjyyskasvatuspäiville pyydettiin tutkimusartikkeleiden, väitöskirjojen ja väitöskirjasuunnitelmien sekä hanke- ja case-esitysten abstrakteja neljästä teema-alueesta:

Teema 1. Yrittäjyysosaaminen ja tulevaisuuden osaamistarpeet (T1)
Teema 2. Yrittäjyyskasvatuksen pedagogiikka ja kokemuksellisuus (T2)
Teema 3. Yrittäjämäinen toimintakulttuuri koulutusympäristöissä (T3)
Teema 4. Yrittäjyyteen kasvamisen erilaiset kontekstit (T4)
Teema 5. Yrittäjyyskasvatus ja kestävä kehitys (Tätä teemaa käsitellään tulevaisuuden yrittäjäosaamisen työpajassa.).

Julkaisun tiedot

Nimi
YKTT2019 13. Yrittäjyyskasvatuspäivät 2.–3.10.2019 Helsinki

Toimittajat
Tarja Römer-Paakkanen ja Anna Hermiö

ISBN 978-952-7225-34-9

Haaga-Helian julkaisut

20.10.2021
Julkaisu
Veneilyn talous- ja työllisyysvaikutukset
07.06.2021
Julkaisu
Sales & eCom Lab - Tunnereaktioiden mittaaminen digitaalisessa ympäristössä
03.06.2021
Julkaisu
Palvelumuotoilun menetelmiä ja työkaluja arkeen