Oppimisen iloa ilmiöpohjaisesti

Ammatillisen koulutuksen jatkuva uusiutuminen on edellytys sille, että koulutus pystyy palvelemaan työelämää. Uudistunut ammatillinen koulutus mahdollistaa, että jokaiselle opiskelijalle voidaan rakentaa hänelle sopiva henkilökohtainen oppimispolku. Oppimisen aito henkilökohtaistaminen edellyttää kuitenkin sitä sen, että käytössä on monia erilaisia tapoja opiskella ja oppia. Näitä voivat olla erilaiset pedagogiset mallit, lähestymistavat ja oppimisympäristöt.

Kuvituskuva
27.11.2020
Julkaisu

Tässä julkaisussa esitellään ilmiöpohjaisuuden ja positiivisen pedagogiikan mahdollisuuksia ammatillisen koulutuksen toteuttamisessa.

Julkaisun tiedot

Kirjoittajat

Riitta Larna, Tuula Salo, Sanna Wenström, Mika Orenius, Tarja Mykrä (toim.)

ISBN  978-952-7225-16-5 

Haaga-Helian julkaisut