Opi ja kehitä 2: Digitaalinen Living Lab oppimis- ja innovointiympäristönä

Julkaisu kuvaa yhteistä kehittämistyötämme Digitaalisessa Living Labissa asiakasymmärryksestä prototyyppeihin palvelumuotoilua hyödyntäen ja trialogista oppimista ohjenuorana käyttäen.

Opi ja kehitä -julkaisun kansi
16.11.2020
Julkaisu
Teksti

Raportin alussa kerromme hankkeen taustasta, Digitaalisesta Living Labista ja tiimiopettajuudesta artikkelissa Digitaalinen Living Lab – opiskelijoiden, opettajien, asiakkaiden eli terveydenhuollon ammattilaisten ja potilaiden yhteistyöalustana. Kehittämisen pedagogista taustaa esittelemme artikkelissa Trialoginen oppiminen pedagogisena ohjenuorana. Kehittämisen eri vaiheista kerromme artikkeleissa Ideoinnista palveluprosessiin ja Living Lab –kehittämistä tuplatimanttimallin ohjaamana. Ryhmäytymisen merkitystä ja asiakasymmärryksen hankintaa valaisemme artikkelissa Yhdessä oppimalla yhteiskehittämistä monialaisesti – puhutaan samaa kieltä.

Julkaisun tiedot

Toimittaja
Merja Drake

ISBN 978-952-7225-20-2

Haaga-Helian julkaisut