Moniosaajasta jatkuvasti itseään kehittäväksi hybridiosaajaksi

Megatrendit ja digitalisaatio myllertävät liiketoimintaa ja tietotyötä. Perinteiset ammattikuvat muuttuvat ja vain osaamisella on tulevaisuudessa merkitystä. Koulutuksen tulee ennakoida tulevaisuuden osaamistarpeita, tuottaa työelämän tarvitsemaa osaamista ja tarjota opiskelijoille valmiudet menestyä tulevaisuuden työmarkkinoilla. Myös työelämän toimijoille pitää voida tarjota työn murroksen edellyttämää osaamisen päivittämistä ja täydentämistä.

16.11.2020
Julkaisu

Raportti kokoaa yhteen laajan ennakointihankkeen tulokset. Tavoitteena oli kartoittaa liiketoiminnan tuki- ja asiantuntijatyön muutoksen tilaa ja osaamistarpeiden muutoksia. Tutkimus toteutettiin avaralla asenteella ja laadullisella otteella yhteistyössä opettajien, opiskelijoiden ja työelämän asiantuntijoiden kanssa. Haastatteluja tehtiin kaikkiaan noin 70. Lisäksi toteutettiin mm. työpajoja.

Tulokset kertovat, että liiketoiminnan tukipalvelutyö kasvavissa ja menestyvissä organisaatioissa näyttäytyy moninaisena, monikulttuurisena, luovuutta ja monialaista osaamista edellyttävänä omanlaisenaan asiantuntijatyönä. Työn murroksessa ennustetaan olevan tarvetta tällaiselle intensiiviselle liiketoiminnan generalistityölle, joka edellyttää lisäksi teknistä osaamista, kompleksisten tilanteiden ja ennakoimattomien muutosten havainnoimista ja sosiaalista älykkyyttä.

Julkaisuvuosi: 2019

ISBN 978-952-7225-31-8

Virve Jalonen, Eija Kärnä & Tuula Tuomainen