IT-sisarusten polku tietojenkäsittelyn opinnoista työelämään

Ekin sisarukset ovat kaikki haagahelialaisia. Kiinnostus tietokoneita kohtaan on lähtenyt sisarussarjan vanhimman veljen harrastuksesta ja siirtynyt pikkuhiljaa sisarukselta toiselle.

Kuvituskuva
21.11.2023
Alumnitarina

Kaikki tiet vievät Pasilaan

Sisarussarjan vanhin lapsi Antti Vartiainen (kuvassa keskellä) aloitti uransa jo varhain, 2000 vuoden IT-buumin aikaan, jolloin työ imaisi nuoren Vartiaisen mukaansa sellaisella vauhdilla, että silloiset tietoliikenneinsinöörin opinnot jäivät kesken.

– Olin tehnyt Commodore 64:llä jo 7-vuotiaana ensimmäiset koodauskokeiluni, joten parikymppisen uhmakkuudella pidin itseäni liian hyvänä kuluttamaan koulunpenkkejä, Antti muistelee.

Antti kokeili saattaa insinööriopintojaan loppuun vielä työn ohessa, mutta samalla hänellä kirkastui ajatus siitä, että jo olemassa olevaa osaamista ja ymmärrystä ohjelmistotekniikasta ja arkkitehtuurista voisi vahvistaa yhdistämällä niihin liiketalouden näkökulmia. Koska asiakkaiden liiketoimintatarpeet ja -ympäristöt alkoivat kiinnostaa enemmän teknisten yksityiskohtien sijaan, Antti päätyi hakemaan Haaga-Heliaan vuonna 2007.

Nuorin sisaruksista Otto Ek (oikealla) haki Haaga-Heliaan pitkälti isoveljensä suosituksen ansiosta. Otto oli harkinnut aluksi insinööriopintoja tietotekniikan parissa, mutta konsultoituaan veljeänsä, hän totesi tietojenkäsittelyn koulutusohjelman Haaga-Heliassa vastaavan paremmin hänen omia mielenkiinnonkohteitaan.

– Kasvoin taloudessa, jossa meillä oli käytännössä aina tietokoneita, sillä isoveljeni Antti oli harrastanut näitä myös aivan omasta lapsuudestaan saakka. Veljen tietokone oli joko yhteiskäytössä tai kuten tapana oli, siirtyi vanha tietokone nuorempien sisarusten eli Tuan ja minun käyttööni, Otto taustoittaa.

Keskimmäinen sisarus Tua Ek-Taiminen (vasemmalla) oli ehtinyt jo opiskella ja työskennellä sairaanhoitajana, ennen kun päätyi hakemaan samaan koulutusohjelmaan, jota hänen molemmat veljensä olivat käyneet.

– Laskimme leikkiä siitä, miten hauskaa olisi, jos oltaisiin koko sisarussarja samassa koulussa, samassa koulutusohjelmassa ja valmistuttaisiin kaikki tradenomeiksi. Olen toki aina ollut utelias ja kiinnostunut uusien asioiden oppimisesta, joten vitsi suli ajatusta kypsytellessä ja alkoikin muodostua järkeväksi vaihtoehdoksi, Tua kertoo.

Opiskeluajan kohokohtia ja yhteisiä hetkiä

Antti ja Tua suorittivat molemmat opintojaan monimuotototeutuksena, Antti työelämän ja Tua työ- ja perhe-elämän ohessa.

– Suoritin opintojani monimuoto-opiskeluna pääasiassa iltakursseilla ja työn ohessa, joten varsinaista opiskelijaelämää en päässyt kokemaan. Jos jostain hämmästyin itse, oli se miten minusta, entisestä opettajien kauhusta kasvoi “vitosten metsästäjä”, Antti muistelee.

Otto opiskeli päivätoteutuksessa, josta hänelle on jäänyt hyviä muistoja etenkin kursseilla toteutetuista ryhmätöistä. Työt olivat hyvin projektiluontoisia ja täten myös hyvin työelämälähtöisiä, ja tarjosivat mahdollisuuden verkostoitumiseen.

– Olimme teknisesti ottaen Antin kanssa kirjoilla Haaga-Heliassa samaan aikaan, mutta emme juuri kohdanneet kampuksella. Sen sijaan koulutehtävistä tuli usein puhuttua avoimesti Antin kanssa, sillä opintojen lisäksi hänellä oli jo yli kymmenen vuotta IT-alan kokemusta. Keskustelut Antin kanssa kantoivat hedelmää ja niiden kautta sain ikään kuin yhdistettyä lankoja opiskelujen tärkeyden ja työelämän konkretian välille, Otto kertoo.

Tua opiskeli pääasiallisesti etänä, sillä hänen opiskeluaikaansa rajoittivat koronavuodet. Hänen mukaansa koulu kuitenkin kokosi ketterästi etäopiskelua varten tarvitun tiedon ja järjestelyt opiskelijoille sekä opettajille.

– Yksi hauska kokemus ja muisto opinnoistani on Tulevaisuuden AMK -kilpailuun osallistuminen. Ryhmämme muodostui kolmesta kiertotalouden opiskelijasta ja teimme paljon töitä kilpailua varten. Kilpailun tuomaristo koostui lujan ammattitaidon ja kokemuksen omaavista henkilöistä ja saimme hyvää sparrausta ja palautetta kilpailun aikana, Tua kertaa.

Missä sisarukset ovat tänä päivänä?

Antti on työskennellyt Program Architect -tehtävässä Salesforce-yrityksessä vuodesta 2018 lähtien.

– Salesforcen kulttuuri perustuu vahvoihin arvoihin, joista itselleni merkityksellisimpiä ovat “customer success” ja “trust”. Työssäni arkkitehti-konsulttina nämä arvot korostuvat ja antavat myös hyvää tukea korkealle itseohjautuvuudelle samalla korkeiden vaatimusten edessä, että päivittäisissä toimissani voin arvoihimme nojaten antaa kokonaisuuden kannalta tärkeimmille asiakkaan menestystä edistäville toimille eniten painoarvoa, Antti kertoo työstään.

Otto työskentelee järjestelmäasiantuntijana Accountor Finagolla.

– Työssäni nautin erityisesti siitä, että minulla on hyvät mahdollisuudet vaikuttaa työni sisältöön ja siihen, kuinka paljon haluan pitää lankoja käsissäni. Työ ei ole yksitoikkoista ja haasteita riittää. Työnantajani ja tiimini tarjoaa myös erinomaiset mahdollisuudet kehittymiseen työssäni ja asiantuntijuuteni vahvistamisessa, Otto kehuu.

Tua on juuri aloittanut työt Apix Messaging Oy:lla Application Advisor -nimikkeellä.

– Tällä hetkellä olen työelämässä täysin uuden edessä, joten voisin kai sanoa nauttivani itseni haastamisesta ja uuden oppimisesta. Olemme Oton kanssa käytännössä samalla työnantajalla ja meillä on mahdollisuus vaikka tavata kasvokkain toimistolla. Tiedän saavani veljiltäni tukea ja sparraustakin tarvittaessa. Tavatessamme keskustelut menevät jossain pisteessä aina töihin ja nyt taas opiskeluihin, kun Antti lähti opiskelemaan ylempää korkeakoulututkintoa, Tua kertoo.

Miten opinnot valmistelivat työelämään?

– Opintojen myötä sain rohkeutta ja itsevarmuutta alanvaihtoon ja vahvistin oppimistaitojani. Opin itselleni entuudestaan tuntemattomia asioita ja sain vahvistusta omalle oppimiskokemukselleni opettajilta palautteen ja arvioinnin muodossa. Tuli tunne, että pystyn oppimaan uutta ja soveltamaan sitä tarvittaessa käytäntöön, Tua analysoi opiskeluaikaansa.

Antti suosittelisi jo IT-alalla ilman tutkintoa työskenneille erityisesti Haaga-Helian IT-tradenomi-tutkintoa, sillä sen avulla on helppo osoittaa konkreettisesti oman osaamisen perustaso, eikä opiskelu työn ohessa omaa osaamista ja toimialatuntemusta reflektoiden ollut hänen mielestään erityisen kuormittavaa pitkistä päivistä huolimatta.

– Elämä on ikuista opiskelua ja niinpä tänä syksynä aloitin Haaga-Heliassa jatko-opiskelijana liiketoiminnan teknologiat YAMK-koulutusohjelmassa. Nykyään koen satunnaiset epämukavuusalueet ja haasteet kuluttavan sijaan energisoivina. Olen välillä niin innoissani kursseista ja niiden tuomista uusista näkökulmista erilaisiin asioihin, että pyydän kollegoitani ja ystäviäni ystävällisesti huomauttamaan, jos puhun niistä liikaa, Antti naurahtaa.

Terveiset nykyisille ja tuleville opiskelijoille

Sisarukset korostavat myös itsetutkiskelun tärkeyttä ja omaan oppimisen kehittämistä, johon kannattaa hyödyntää erilaisia tarjolla olevia mentorointipalveluja. He kannustavat nykyisiä opiskelijoita nauttimaan opiskelusta ja verkostoitumaan kanssaopiskelijoiden ja tulevaisuuden työkavereiden ja ystävien kanssa.