Ammatillinen opettaja

Ammatillinen opettajakorkeakoulu

Ammatillinen opettaja

Haaga-Helia Ammatillisessa opettajakorkeakoulussa voi suorittaa ammatillisen opettajan koulutuksen. Valmistuttuasi sinulla on pedagoginen kelpoisuus oman alasi ammatillisen opettajan tehtäviin ja olet oikeutettu käyttämään virallista nimikettä AmO.

Pätevöidy opettajaksi

Ammatillisen opettajan koulutusohjelmasta saat laaja-alaista pedagogista osaamista ja voit työskennellä monissa erilaisissa opettamisen ja ohjauksen tehtävissä. Saat tietoa uusista opetus- ja ohjausmenetelmistä ja valmiuksia toimia monenlaisissa oppimisympäristöissä.

Opintoihin kuuluu kasvatustieteellisiä perusopintoja, ammattipedagogisia opintoja ja opetusharjoittelua. Ammatillisen opettajan opinnot kytkeytyvät siis niin opettajan työhön sekä myös muualla yhteiskunnassa ja ammateissa tarvittavaan osaamiseen. Opinnoissa on huomioitu työelämän ja ammatillisen koulutuksen nykyiset ja tulevat tarpeet.

Opiskele ja valmistu joustavasti

Ammatillisen opettajan opinnot ovat laajuudeltaan 60 opintopistettä. Voit opiskella työn ohessa  ja valmistua joustavasti 12–18 kuukaudessa. Opinnoissa vuorottelevat lähiopetus, verkko-opiskelu, vertaisryhmissä työskentely, itsenäisesti suoritettavat tehtävät ja ryhmätehtävät. Opetus- ja ohjausharjoittelussa pääset kehittämään osaamistasi käytännössä. 

Ammatilliseksi opettajaksi voi kouluttautua Haaga-Helia Ammatillisessa opettajakorkeakoulussa myös englanninkielisessä koulutusohjelmassa.

Hakeminen

Kevään 2021 haku

  • Hakuaika 5.–21.1.2021 klo 15.00
  • Koulutus alkaa toukokuussa 2021
  • Vuoden 2021 valintaperusteet sekä ohjeet hakemukseen tarvittavista liitteistä ovat saatavilla Opintopolusta.
Ammatillinen opettaja (AmO)

Laajuus: 60 opintopistettä

Kampus: Pasila, Porvoo, mahdollisuus opiskella myös Turussa

Opiskelu: Monimuoto; mahdollisuus valita lähi-, verkko- tai viikonloppuryhmä.

Pätevöityminen: Opettaja ammatillisessa oppilaitoksessa tai ammattikorkeakoulussa

Hakukelpoisuus: Useimmissa tapauksissa kolme vuotta oman alasi työkokemusta (ei opetustehtävissä) ja korkeakoulututkinto.

Valmistuneiden nimikkeitä: Opettaja, kouluttaja

Contact

Pedagogiikka

Haaga-Helia Ammatillinen opettajakorkeakoulu
050 501 3079
opehaku@haaga-helia.fi

Pedagogiikka

Mika
Saranpää
koulutuspäällikkö
+358 294471366
Mika.Saranpaa@haaga-helia.fi

Muut koulutusohjelmat

Vocational Teacher Education

Vocational special needs teacher

Vocational Teacher Education

Vocational guidance counsellor

Vocational Teacher Education

Vocational Teacher