Kuvituskuva

Teppo Rantala

johtaja
+358 294471650

Koulutus: Liikuntatieteiden lisensiaatti (liikuntapedagogiikka) 

Erityisosaamisalueet: Johtaminen, organisaatioiden kehittäminen, urheiluvalmennus, pedagogiikka 

Teppo Rantala toimii Haaga-Heliassa Osaaminen- vastuualueen johtajana ja johtoryhmän jäsenenä. Osaamisalueiden opettajatiimit vastaavat Haaga-Helian oppimistarjonnan työelämälähtöisestä ja tutkimukseen perustuvasta kehittämisestä tutkintokoulutuksen, jatkuvan oppimisen ja kaupallisen toiminnan tarpeisiin. 

Rantalalla on lisäksi 20 vuoden käytännön kokemus urheiluvalmennuksesta ja hän toimii edelleen valmentajana. Lisensiaattityössään Rantala tutki yläkouluikäisten oppilaiden vastuuntuntoisuuteen kasvattamista liikunnan avulla. Ammatillisen koulutuksen lisäksi hän on suorittanut kasvatustieteen syventävät opinnot Jyväskylän yliopistossa sekä VIA Group - Senior Leadership in action koulutusohjelman.