Puhakainen Eeva

Eeva Puhakainen

lehtori
+358 294471162
Eeva.Puhakainen@haaga-helia.fi

Koulutus: YTM, Restonomi (AMK), AMO

Eeva Puhakaisella on yli 20 vuoden kokemus journalismista, verkkojulkaisuista sekä markkinoinnista ja mainonnasta. Hänellä on myös yli parinkymmenen vuoden kokemus palvelusektorin myynnin ja markkinoinnin konsultoinnista.

Vuodesta 2013 lähtien Puhakainen on toiminut viestinnän lehtorina Haaga-Helia ammattikorkeakoulussa. Paitsi että on  aktiivinen toimija tutkimus- ja kehittämishankkeissa, hän opettaa  
viestinnän opintokokonaisuuksia niin hotelli- ja ravintola-alan liikkeenjohdon kuin ylemmänkin Master-koulutusohjelmassa. Hänen vahvinta osaamistaan on esiintymisvalmennus ja hankeviestintä, mediasuhteet sekä sosiaalinen media. Hän on lisäksi kokenut opinnäytetyöohjaaja. 

Työn ohessa hän on kouluttanut ja sparrannut yhdistyksiä ja järjestöjä viestinnän suunnittelussa ja jalkauttamisessa.

Puhakaisella on vahvat siteet matkailu- ja horeca-alalle sekä mittavat verkostot alalla ja mediassa. Hän on toiminut  Naistoimittajat ry:n hallituksessa ja puheenjohtajana. Kaksoistutkinnon lisäksi hänellä on useita pätevyyksiä.

Puhakainen on viime aikoina keskittynyt asiakaselämyksen kehittämiseen, VR- ja AR-tutkimukseen ja tutkii trendejä Haaga-Helian LAB8 Palvelukokemusten laboratoriossa. Aiheista syntyy artikkeleita akateemisiin ja ammattijulkaisuihin.