Olet täällä

Valintakokeen yksilölliset järjestelyt

Valintakokeen yksilölliset järjestelyt

Hakija voi hakea valintakokeen yksilöllisiä järjestelyitä valintakokeen suorittamiseen erillisellä hakemuksella. Hakemuksessa hakija kuvaa järjestelytarpeensa sekä perustelut järjestelyjen hakemiselle.

Hakemukseen tulee liittää kopiot todistuksista, joihin hakija vetoaa (esimerkiksi lääkärintodistus tai muu vastaava lausunto vamman tai sairauden laadusta tai todistus lukihäiriöstä tai oppimisvaikeudesta). Lukihäiriön vuoksi tukitoimia, esimerkiksi lisäaikaa anovan tulee liittää hakemukseensa koulutuksen saaneen erityisopettajan, asiaan perehtyneen psykologin, puheterapeutin tai erikoislääkärin (esim. lastenneurologi, neurologi tai foniatri) lausunto. Lausunnosta tulee käydä ilmi, että hakija tarvitsee lukihäiriön vuoksi tukitoimia kokeen suorittamiseen. Korkeakoulu voi hyväksyä ylioppilastutkintolautakunnan vastaavan päätöksen, jos siitä ilmenee myönnetyt tukitoimet.

Lausuntojen voimassaoloaika katsotaan tapauskohtaisesti riippuen vamman, sairauden tai oppimisvaikeuden pysyväisyydestä. Lukihäiriön osalta otetaan huomioon lausunnot, jotka ovat hankittu 16-vuotiaana tai sen jälkeen. Alkuperäisiä todistuksia ei tule lähettää. Hakijan tulee varautua siihen, että  alkuperäiset todistukset tulee esittää opintojen alkaessa. Terveyttäsi koskevat tiedot ovat salassa pidettäviä (JulkL 24 §).

Haaga-Helia ilmoittaa hakijalle sähköpostitse riittävän hyvissä ajoin ennen valintakoetta niistä yksilöllisistä järjestelyistä, jotka hänelle on myönnetty. Mikäli yksilöllisiä järjestelyjä ei jostain syystä voida toteuttaa hakijan hakemuksen mukaisesti, lähettää Haaga-Helia ko. tapauksessa hakijalle sähköpostitse ilmoituksen perusteluineen. Päätöksenteossa noudatetaan hyvän hallintotavan mukaisia menettelyjä.

AMK-valintakoe

AMK-valintakokeen yksilöllisiä järjestelyjä haetaan erillisellä yksilöllisten järjestelyjen lomakkeella. Lomakkeen ja lisätietoa löytyy ammattikorkeakouluun-sivuilta. Hakemukset jätetään sen ammattikorkeakoulun hakijapalveluihin, missä hakija on osallistumassa AMK-valintakokeeseen. Hakemus tulee olla toimitettuna viimeistään 8.4.2020 klo 15.00. Hakemukseen tulee liittää kopio todistuksesta tai lausunnosta (esim. lääkärintodistus), joka osoittaa yksilölliseen järjestelyyn oikeuttavan perusteen. Jos yksilöllisiä järjestelyjä vaativa este syntyy tai se todetaan hakuajan päättymisen jälkeen, tulee sinun toimittaa hakemus yksilöllisistä järjestelyistä viipymättä sen ammattikorkeakoulun hakijapalveluihin, missä hakija on osallistumassa valintakokeeseen.

Haaga-Helian muut valintakokeet

Jos tarve valintakokeen yksilöllisiin järjestelyihin on jo olemassa hakuaikana, hakemus on toimitettava liitteineen Haaga-Helian hakijapalveluihin seuraavasti:

  • Kevään 2020 ensimmäisen yhteishaun osalta viimeistään 29.1.2020 klo 15.00 ja toisen yhteishaun osalta viimeistään 8.4.2020 klo 15.00.

Jos tarve valintakokeen yksilöllisiin järjestelyihin syntyy tai todetaan hakuajan päättymisen ja valintakoeajankohdan välillä, tulee hakijan jättää hakemus viipymättä kaikkien niiden hakutoiveiden korkeakoulujen hakijapalveluihin, joissa järjestettäviin valintakokeisiin hakija osallistuu. Korkeakoulu voi evätä hakijalta mahdollisuudenyksilöllisiin järjestelyihin, mikäli järjestelyt ovat esim. aikataulusyistä mahdotonta toteuttaa.

Valintakokeen yksilölliset järjestelyt ovat hakukohdekohtaisia ja voimassa vain määrättynä valintakoepäivänä.

Jos tarvitset yksilöllisiä järjestelyjä Haaga-Helian valintakokeessa (esim. lisäaika, lisävalaistus, jokin muu tekninen apuväline tai muu järjestely), toimita kirjallinen yksilöllisiä järjestelyjä koskeva hakemus Haaga-Helia ammattikorkeakoulun hakijapalveluihin os. Ratapihantie 13, 00520 Helsinki tai sähköpostitse tietoturva huomioiden hakijapalvelut@haaga-helia.fi.

Hakulomake yksilöllisille järjestelyille

Hakemuksesta tulee yksilöllisiä järjestelyjä koskevan pyynnön lisäksi käydä ilmi hakijan henkilö- ja yhteystiedot sekä hakukohde, johon hän hakee.

Lisätietoja:

Hakijapalvelut
Ratapihantie 13, 00520 Helsinki
tel. +358 400 230 409
hakijapalvelut(a)haaga-helia.fi