Koulutuksen vaihtaminen Haaga-Helian sisällä

Katseita opettajuuden äärellä

Lead paragraph

Koulutuksen vaihtajaksi katsotaan sellainen opiskelija, jonka tutkintonimike ei koulutuksen vaihtamisen seurauksena muutu.

Opiskelija voi erityisestä syystä hakea vaihtoa saman alan koulutuksesta toiseen yhden korkeakoulupaikan säännökset huomioon ottaen siten, että hänen tutkintonimikkeensä ei vaihtamisen seurauksena muutu. Opiskelijan on tehtävä perusteltu hakemus sen koulutuksen tutkinnosta vastaavalle tutkintojohtajalle, johon opiskelija haluaa vaihtaa. Tutkintojohtaja päättää vaihtohakijan hyväksymisestä. (Haaga-Helian tutkintosääntö 16a §.)

Englanninkielisestä saman alan koulutuksesta voi vaihtaa suomenkieliseen koulutukseen ja päinvastoin perustelluista syistä. Päätöksen vaihdosta tekee tutkintojohtaja. (Haaga-Helian tutkintosääntö 16a §.)

Opiskelijalla voi olla voimassa vain yksi opiskeluoikeus samassa koulutuksessa/tutkinnossa (Haaga-Helian tutkintosääntö 16a §).

Vaihtohaun ehdot

Vaihdosta päätettäessä hakijan on täytettävä seuraavat ehdot:

 • vaihtoa hakeva on edennyt opinnoissaan tavoitteellisesti ja etenee tavoiteajassa. Vasta 2. lukukauden opiskelijoita otetaan koulutuksen vaihtohakuun, koska opintopisteitä ei ole ennen sitä riittävästi etenemisen toteamiseksi.
 • vaihtoa hakeva osallistuu tarvittaessa haastatteluun, jonka hän suorittaa hyväksytysti
 • vaihdossa ei synny uutta opiskeluoikeutta ja jäljellä olevan opiskeluajan täytyy riittää tutkinnon suorittamiseen
 • vaihtoa hakeva täyttää kyseisen koulutuksen/tutkinnon hakukriteerit. Huom. Joissain koulutuksissa on yleisten hakuehtojen lisäksi omia hakuehtoja. Katso koulutuksen mahdolliset hakuehdot kohdasta ’Hakeminen’.

HAKEMINEN

Syksyn 2023 koulutuksen vaihtohaku alkaa 1.11.2023 klo 8.00 ja päättyy 15.11.2023 klo 15.00. Hakemuksen käsittelyaika on 4 viikkoa. Neljän viikon käsittelyaika lasketaan hakuajan päättymisestä. Saat tiedon päätöksestä sähköisesti viimeistään 13.12. Päätöksiä voidaan tehdä jo hakuaikana.

Huom. Jos hakemuksesi hyväksytään, sinun tulee ottaa paikka vastaan ja ilmoittautua lukuvuodelle. Opiskelupaikka on vastaanotettava 14 päivän sisällä päätöksestä tiedon saatuaan. Saat päätöksen mukana linkin, josta pääset täyttämään ilmoittautumislomakkeen.

Ennen hakemuksen jättämistä opiskelija tunnistautuu Haaga-Helian verkkotunnuksilla. Lomake tulee täyttää huolellisesti. Hakemuksesta tulee valita hakukohteena oleva toimipiste. Mikäli opiskelija hakee useampaan koulutukseen, tulee jokaista kohden täyttää erillinen hakemus.

Huomioithan, että koulutuksen vaihtaminen ei ole automaatio.

Seuraaviin Haaga-Helian koulutuksiin voi hakea vaihtohaussa syksyllä 2023:

AMK-koulutus

 • RESTO Restonomi (AMK), majoitus-, ravintola- ja matkailuliiketoiminta, päivä, Helsinki, 210 op
 • RESTO Restonomi (AMK), majoitus- ja ravintolaliiketoiminta, monimuoto, Helsinki, 210 op
 • RESRU Restonomi (AMK), ruokatuotannon johtaminen, päivä, Helsinki, 210 op
 • RESTO Restonomi (AMK), matkailu- ja tapahtuma-ala, päivä, Porvoo, 210 op
 • RESTO Restonomi (AMK), matkailu- ja tapahtuma-ala, monimuoto, Porvoo, 210 op
 • TRALI Liiketalouden tradenomi, päivä, Porvoo, 210 op
 • TRALI Liiketalouden tradenomi, monimuoto, Porvoo, 210 op
 • TRATI Tietojenkäsittelyn tradenomi, päivä, Helsinki, 210 op > koulutuksen omat hakukriteerit (tulossa) >>
 • TRATI Tietojenkäsittelyn tradenomi, monimuoto, Helsinki, 210 op > koulutuksen omat hakukriteerit (tulossa) >>
 • EXPER Bachelor of Hospitality Management, Hospitality and Tourism Experience Management, full-time studies, Helsinki, 210 cr
 • STEM Bachelor of Hospitality Management, Sustainable Tourism and Event Management, full-time studies, Porvoo, 210 cr
 • ITBBA Bachelor of Business Administration, Business Information Technology, Helsinki, 210 cr > degree specific application criterias (coming soon) >>
 • INTBBA/GLOBBA Bachelor of Business Administration, DP in International Business, full-time, Helsinki, 210 cr
 • INTBBA/GLOBBA Bachelor of Business Administration, DP in International Business, blended, Helsinki, 210 cr
 • DIGIBBA Bachelor of Business Administration, DP in Digital Business Innovations, Porvoo, 210 cr
 • AVIBBA/ABBA Bachelor of Business Administration, DP in Aviation Business, Porvoo, 210 cr

Muissa Haaga-Helian koulutuksissa ei ole vapaita opiskelupaikkoja, eikä niihin voi hakea vaihtoa syksyllä 2023.

Koulutuksen vaihtoa koskevaan päätökseen on mahdollisuus hakea oikaisua ammattikorkeakoulun kollegiolta.

Otathan yhteyttä opintopalveluihin, mikäli sinulla on kysyttävää tästä.

Yhteystiedot
Opintopalvelut Haaga (restonomikampus)
+358400230401
opintopalvelut@haaga-helia.fi
Opintopalvelut Malmi
+358400230402
opintopalvelut@haaga-helia.fi
Opintopalvelut Pasila
+358400230403
opintopalvelut@haaga-helia.fi
Opintopalvelut Porvoo
+358400230405
opintopalvelut@haaga-helia.fi
Opintopalvelut Vierumäki
+358400230407
opintopalvelut@haaga-helia.fi