Hae opis­ke­luoi­keu­den uudelleen myön­tä­mi­stä

Kuvituskuva

Lead paragraph

Tutkinto-opiskelija, jonka opiskeluoikeus on päättynyt, voi hakea uudelleen myönnettävää opiskeluoikeutta tämän sivun ohjeiden mukaisesti.

Ammatillisen opettajakorkeakoulun opiskelijoita koskevat ohjeet:

AOKK: uudelleen myönnettävän opiskeluoikeuden hakemus >>

Uudelleen myönnettävän opiskeluoikeuden hakemusta ei tule täyttää seuraavissa tapauksissa:

  • Opiskeluoikeus on vielä voimassa mutta kohta päättymässä. Opiskelijan tulee tällöin hakea opiskeluun lisäaikaa.
  • Opiskelija on itse eronnut. Uutta opiskeluoikeutta tulee hakea opiskelijahaun kautta, joko yhteishaussa tai avoimen väylän kautta.

Opiskeluoikeuden menettäminen

Opiskelija, joka ei ole ilmoittautunut 29 §:ssä säädetyllä tavalla tai joka ei ole suorittanut opintojaan 30 §:ssä säädetyssä ajassa tai 30 a §:n mukaisessa lisäajassa, samoin kuin opiskelija, jolle ei ole myönnetty lisäaikaa opintojen loppuun saattamiseen, menettää opiskeluoikeutensa. Jos opiskelija haluaa myöhemmin aloittaa opintonsa tai jatkaa niitä, hänen on haettava ammattikorkeakoululta oikeutta päästä uudelleen opiskelijaksi. Hakemus voidaan tehdä osallistumatta 28 §:ssä tarkoitettuun opiskelijavalintaan. (Ammattikorkeakoululaki 932/2014, 32 § (20.3.2015/325).)

Tärkeitä ohjeita hakemuksen täyttämiseen

Valtioneuvoston asetuksen (1440/2014) mukaisesti hakemuksesta peritään 50 euron käsittelymaksu. Huom. hakemustasi ei käsitellä, mikäli maksusuoritus puuttuu. Mikäli hakemuksessasi ei ole aikataulutettua opintosuunnitelmaa, se on lähtökohtaisesti peruste hakemuksen hylkäämiselle. Opintosuunnitelman laatimiseksi voit tarvittaessa olla yhteydessä opinto-ohjaajaasi. Käsittelymaksua ei palauteta.

Opiskelijalla on oltava suunnitelma valmiina opintojen loppuun saattamiseen ennen hakemuksen täyttämistä. Ennen hakemuksen täyttämistä opiskelija tunnistautuu verkkopankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella Suomi.fi-palvelussa. Tunnistautumisen jälkeen opiskelija jatkaa hakemukseen.

Käsittelymaksu maksetaan verkkomaksuna hakemuksen täyttämisen jälkeen. Huom. järjestelmässä on aikakatkaisu, joten siirry maksamaan heti hakemuksen täyttämisen jälkeen. Olethan yhteydessä opintopalveluihin, jos hakemuksen täyttämisessä ilmenee ongelmia. Huom. on erityisen tärkeää, että maksamisen jälkeen palaat vielä E-lomakkeelle, muutoin maksutiedot eivät tallennu eikä lomake siirry käsittelyyn. Paluu E-lomakkeelle tapahtuu automaattisesti ja kestää noin kolme sekuntia, minkä aikana selainta ei saa sulkea tai käyttää Back/takaisin-painiketta (nuoli vasemmalle). Jos paluu ei tapahdu automaattisesti, klikkaa 'Palaa palveluntarjoajan sivulle' -linkkiä.

Kun lomake on tallentunut loppuun asti, saat automaattiviestin sähköpostiisi tallentamistasi tiedoista. Lomakkeen täyttämisen jälkeen pääset antamaan palautetta E-lomakkeen käytöstä.

HAKEMINEN

HAKUAJAT

Kevätlukukaudella hakemus on jätettävä viimeistään 17.5.
Hakemus suljetaan tämän jälkeen ja avataan seuraavan syyslukukauden (1.8.–31.12.) alussa ensimmäisenä arkipäivänä.

Syyslukukaudella hakemus on jätettävä viimeistään 3.11.
Hakemus suljetaan tämän jälkeen ja avataan seuraavan kevätlukukauden (1.1.–31.7.) alussa ensimmäisenä arkipäivänä.

Hakemuksen käsittelyaika on korkeintaan neljä viikkoa, kuitenkin yleiset loma-ajat huomioiden. Neljän viikon käsittelyaika alkaa siitä, kun opintopalvelut on vastaanottanut hakemuksen.

Huom. Uudet Haaga-Heliaan hyväksytyt opiskelijat, jotka ovat ottaneet paikan sitovasti vastaan, mutta menettäneet opiskeluoikeuden puuttuvan läsnäoloilmoittautumisen takia, voivat jättää täyttämättä seuraavat kohdat: opiskelijanumero, miten opintojen edellytykset ovat muuttuneet aiemmasta, opintosuunnitelma opintojen loppuun saattamiseksi.

HAKULOMAKE

Uudelleen myönnettävän opiskeluoikeuden hakemus >> hakuaika alkaa 2.1.2024 klo 8.00
 

Mikäli tunnistautuminen Suomi.fi-palvelun kautta ei ole mahdollista, luethan lisätietoja täältä miten toimia >> Application for regranting of study entitlement (otsikko: Apply without Finnish online banking codes)

Jos sinulla on kysymyksiä tästä tai ongelmia lomakkeen kanssa, otathan yhteyttä opintopalveluihin.

Yhteystiedot
Opintopalvelut Haaga (restonomikampus)
+358400230401
opintopalvelut@haaga-helia.fi
Opintopalvelut Malmi
+358400230402
opintopalvelut@haaga-helia.fi
Opintopalvelut Pasila
+358400230403
opintopalvelut@haaga-helia.fi
Opintopalvelut Porvoo
+358400230405
opintopalvelut@haaga-helia.fi
Opintopalvelut Vierumäki
+358400230407
opintopalvelut@haaga-helia.fi