Yrittäjyys ja liiketoiminnan uudistaminen

Kuvituskuva henkilöt tabletilla

Lead paragraph

Menestys edellyttää, että yritys osaa hyödyntää arvoa luovia innovaatioita. Lisäksi sen tulee tunnistaa tulevaisuuden työelämän kilpailukykyiset liiketoimintamahdollisuudet. Innovatiivisuutta edistävä yrittäjyys on yksi suurimpia talouskasvun ajureita.

Tuemme yrityksiä toimintansa kehittämisessä luomalla niille yksilöllisiä prosesseja, jotta ne voivat tehokkaasti kaupallistaa uusia innovaatioitaan. Tulevaisuuden työelämän tulkkeina autamme yrityksiä myös muutoksen jalkauttamisessa ja osaamisen uudistamisessa. Asiantuntijuutemme ytimessä on laaja-alainen ymmärrys yrittäjyydestä ja yritysten liiketoiminnasta. Kehitämme ketterästi yrittäjyyden liiketoimintamalleja yhteistyössä yritysten kanssa mm. palvelumuotoilun menetelmiä hyödyntäen.

Asiantuntijuutemme kärjet ovat

  • tulevaisuuden organisaatiot (itseohjautuvuus, osaamisen kehittäminen)
  • vastuullinen liiketoiminta (kiertotalous, jakamistalous, climate business)
  • liiketoimintamallien muotoilu (ansaintalogiikat, älykkäät liiketoimintaratkaisut, palvelullistaminen)
  • yrittäjyyskasvatus ja -pedagogiikka (asenne ja käyttäytyminen)
  • startupit ja avoin innovaatio (tiimit, kognitio ja ajattelutapa, ekosysteemit)
  • restart-yrittäjyys ja uudistuminen (jatkuvuus, kestävä kehitys)

Käynnissä olevat hankkeet

Ota yhteyttä