Vakuutusturva

Tapaturmavakuutus

Haaga-Helian opiskelijat eivät pääsääntöisesti ole vakuutettuja opiskeluaikanaan.

Tietyissä tapauksissa opiskelijat on kuitenkin vakuutettu lakisääteisellä tapaturmavakuutuksella OP:ssä. Vakuutus on voimassa sellaisilla opetussuunnitelman mukaisilla pakolliseen opetukseen liittyvillä tunneilla, joihin liittyy harjoittelua, esim. liikunta-alan opiskelijoiden liikunnan tunneilla, tai hotelli- ja ravintola-alan opiskelijoiden ammatillisten aineiden tunneilla.

Ammattikorkeakoulun vakuutus on voimassa ainoastaan sellaisilla opiskelijoilla, joiden koulutusohjelmaan opintojakso kuuluu.

Suosittelemme vapaaehtoisen tapaturmavakuutuksen tai ns. urheilijavakuutuksen ottamista sellaisten tapaturmien varalle, jotka eivät sisälly lakisääteisen tapaturmavakuutuksen piiriin. Opetussuunnitelmaan mukaisten ulkomaanmatkojen vakuutusturvan osalta saat lisätietoja opintojakson opettajalta.

Vakuutus työharjoittelussa

Työharjoittelussa työnantaja ottaa harjoittelijalle normaalin lakisääteisen työntekijän vakuutuksen, jos se maksaa harjoittelijalle palkkaa. Jos olet opiskelijana pakollisessa opiskeluun liittyvässä harjoittelussa, josta työnantaja ei maksa palkkaa, Haaga-Helia vakuuttaa sinut harjoittelun ajaksi pakollisella vakuutuksella. Lisätietoja saat oman ohjelmasi työharjoittelukoordinaattorilta.

Jos teet työharjoittelusi ulkomailla, katso sitä koskevat ohjeet Työharjoittelu ulkomailla -sivulta.

Vahingon sattuessa

Jos sinulle sattuu tapaturma oppitunnin aikana, hoida vakuutusilmoitus yhdessä opettajasi kanssa.

Harjoittelun aikaisissa tapaturmissa sinua auttaa työnantajasi työterveyshuolto sekä tarvittaessa oma harjoitteluohjaajasi. Tarvittaessa voit ottaa yhteyttä myös koulutusohjelmasi harjoittelusta vastaavaan tai koulutusohjelmajohtajaan.