Matkailun tulo- ja työllisyystutkimus

Matkailun tulo- ja työllisyysraportti kuvituskuva

Lead paragraph

Matkailun tulo- ja työllisyystutkimuksen selvittää matkailun aikaansaamat välittömät ja välilliset tulo- ja työllisyysvaikutukset (eurot ja työpaikat).

Tutkimustuloksen avulla matkailun merkitys toimialalla tai alueella tulee näkyväksi. Se voidaan toteuttaa myös tapahtumien tulo- ja työllisyysvaikutusten selvittämiseen.

Tuloksia voidaan hyödyntää matkailun edunvalvonnassa, siihen liittyvän elinkeinojen kehittämisen tukena ja aluekehityksessä.

Keskeiset kysymykset

  • Mitkä ovat kohderyhmän käyttämien palveluiden taloudelliset vaikutukset?
  • Millaisia palveluita eri asiakasryhmät käyttävät ja miten hyvin tarjonta vastaa nykyistä kysyntää?
  • Miten kehittää matkailua, tapahtumia ja niihin liittyvää palvelutarjontaa? 

Toteutus ja aikataulu

Tutkimus räätälöidään ja suunnitellaan toimeksiantajan tarpeisiin sopivaksi. Tutkimus voidaan toteuttaa jatkuvana seurantana tai kertamittauksena. Tutkimuksen kesto tyypillisesti 1-2 kk laajuudesta riippuen.

Kohderyhmä

Tutkimus kohdistetaan toimeksiantajan haluamiin kohderyhmiin. 

Hinta

Tutkimuksen hintaan vaikuttavat sen laajuus ja toteutustapa.

Asiantuntijamme:

Teemu Moilanen. Haaga-Helian asiantuntija, kauppatieteiden tohtori Teemu Moilanen on toteuttanut useita aluetaloudellisten vaikutusten sekä tulo- ja työllisyysvaikutusten arviointeja matkailukeskusinvestoinneille, kaupan alan investoinneille sekä erilaisille infra-rakentamisen hankkeille. 

Petteri Ohtonen. Tutkimuspäällikkö Petteri Ohtonen on toiminut markkinatutkimusalalla yli 20 vuotta. Ohtonen on toteuttanut monia tutkimuksia, jotka liittyvät yritysten ja organisaatioiden asiakkuuksiin, henkilöstöön ja brändeihin sekä toimialakohtaisiin yritys- ja tuotemielikuviin.  

Ota yhteyttä

Teemu
Moilanen
yliopettaja
+358 294471515
Teemu.Moilanen@haaga-helia.fi
Petteri
Ohtonen
tutkimuspäällikkö
+358 294471545
Petteri.Ohtonen@haaga-helia.fi

Muut markkinatutkimustuotteemme

Asiakastutkimukset
Bränditutkimukset
Hospitality-kehityspaneeli
Markkinatutkimukset liiketoiminnan kehittämiseen