Koulutusohjelman vaihtaminen Haaga-Helian sisällä

Katseita opettajuuden äärellä

Lead paragraph

Koulutusohjelman vaihtajaksi katsotaan sellainen opiskelija, jonka tutkintonimike ei koulutusohjelman vaihtamisen seurauksena muutu.

Suuntautumisen vaihtaminen vuodesta 2022 lähtien alkaneissa ammattikorkeakoulututkintoon johtavissa koulutuksissa sekä syksyllä 2021 alkaneessa liikunnan alan ammattikorkeakoulututkinnossa:

  • saman tutkinnon sisällä opiskelija voi vaihtaa yhdestä suuntautumisesta toiseen hyväksyttämällä uuden henkilökohtaisen opetussuunnitelmansa opinto-ohjaajalla, joka tekee päätöksen vaihtamisesta. Suuntautumisen vaihtaminen ei saa pidentää opintoaikaa yli tavoiteajan. (Haaga-Helia tutkintosääntö 16b §.)

Huom. tämän sivun hakuohjeet koskevat ylempiä ammattikorkeakoulututkintoja ja koulutusohjelmittain rakentuneita ammattikorkeakoulututkintoja.

Opiskelija voi erityisestä syystä hakea vaihtoa saman alan koulutusohjelmasta toiseen yhden korkeakoulupaikan säännökset huomioon ottaen siten, että hänen tutkintonimikkeensä ei vaihtamisen seurauksena muutu. Opiskelijan on tehtävä perusteltu hakemus sen koulutusohjelman tutkinnosta vastaavalle tutkintojohtajalle, johon opiskelija haluaa vaihtaa. Tutkintojohtaja päättää vaihtohakijan hyväksymisestä. (Haaga-Helia tutkintosääntö 16a §.)

Englanninkielisestä saman alan koulutusohjelmasta voi vaihtaa suomenkieliseen koulutusohjelmaan ja päinvastoin perustelluista syistä. Päätöksen vaihdosta tekee tutkintojohtaja. (Haaga-Helia tutkintosääntö 16a §.)

Opiskelijalla voi olla voimassa vain yksi opiskeluoikeus samassa koulutusohjelmassa/tutkinnossa.

Vaihtohaun hakuprosessi

HAKEMINEN

Kevään 2022 koulutusohjelman vaihtohaku alkaa 3.5.2022 klo 8.00 ja päättyy 17.5.2022 klo 15.00. Hakemuksen käsittelyaika on 4 viikkoa. Neljän viikon käsittelyaika lasketaan hakuajan päättymisestä. Päätöksiä voidaan tehdä jo hakuaikana.

Huom. jos hakemuksesi hyväksytään, sinun tulee ottaa paikka vastaan ja ilmoittautua lukuvuodelle 15.7.2022 klo 15 mennessä. Saat päätöksen mukana linkin, josta pääset täyttämään ilmoittautumislomakkeen.

Ennen hakemuksen jättämistä opiskelija tunnistautuu Haaga-Helian verkkotunnuksilla. Lomake tulee täyttää huolellisesti. Hakemuksesta tulee valita hakukohteena oleva toimipiste. Mikäli opiskelija hakee useampaan koulutusohjelmaan, tulee jokaista kohden täyttää erillinen hakemus.

Huomioithan, että koulutusohjelman vaihtaminen ei ole automaatio.

Seuraaviin Haaga-Helian koulutuksiin voi hakea vaihtohaussa keväällä 2022:

AMK-tutkinnot

Tietojenkäsittelyn tradenomi, päivä, 210 op
Tietojenkäsittelyn tradenomi, monimuoto, 210 op
Liiketalouden tradenomi, Helsinki, päivä, 210 op
Liiketalouden tradenomi, Helsinki, monimuoto, 210 op
Liiketalouden tradenomi, Porvoo, päivä, 210 op
Liiketalouden tradenomi, Porvoo, monimuoto, 210 op
Hotelli- ja ravintola-alan liikkeenjohdon koulutus, päivä, 210 op
Hotelli- ja ravintola-alan liikkeenjohdon koulutus, monimuoto, 210 op
Matkailun liikkeenjohdon koulutus, päivä, 210 op
Matkailun liikkeenjohdon koulutus, monimuoto, 210 op
Matkailun koulutus, 210 op
DP in Hospitality, Tourism and Experience Management, 210 cr
DP in Tourism and Event Management, 210 cr
DP in International Business, full-time, 210 cr
DP in International Business, blended, 210 cr
DP in Business Service Solutions and Languages, 210 cr
DP in Aviation Business, 210 cr
DP in Business Information Technology, 210 cr

Muissa Haaga-Helian koulutuksissa ei ole vapaita opiskelupaikkoja, eikä niihin voi hakea vaihtoa keväällä 2022.

 

Vaihtohakulomakkeelle pääset tästä >> haku on päättynyt 17.5.2022

 

Koulutusohjelman vaihtoa koskevaan päätökseen on mahdollisuus hakea oikaisua ammattikorkeakoulun kollegiolta.

Otathan yhteyttä opintopalveluihin, mikäli sinulla on kysyttävää tästä.

Yhteystiedot
Opintopalvelut Haaga (restonomikampus)
+358400230401
opintopalvelut.haaga@haaga-helia.fi
Opintopalvelut Malmi
+358400230402
opintopalvelut.malmi@haaga-helia.fi
Opintopalvelut Pasila
+358400230403
opintopalvelut.pasila@haaga-helia.fi
Opintopalvelut Porvoo
+358400230405
opintopalvelut.porvoo@haaga-helia.fi
Opintopalvelut Vierumäki
+358400230407
opintopalvelut.vierumaki@haaga-helia.fi