Haaga-Helian asiakirjajulkisuuskuvaus

Haaga-Helia jaottelee rakenteiset tiedot, asiakirjat ja asiat seuraaviin tietovarantoihin tai aineistoluokkiin jaoteltuna päätietoryhmittäin:

00 Hallintoasiat

00 00 Hallintoasioiden ohjaus      
00 01 Toiminnan suunnittelu, järjestäminen, toteuttaminen ja kehittäminen    
00 02 Päätöksenteko ja johtaminen    
00 03 Tarkastustoimi    
00 04 Kotimainen yhteistyö     
00 05 Laadunhallinta    

01 Henkilöstöasiat

01 00 Henkilöstöasioiden ohjaus    
01 01 Palvelussuhdeasiat     
01 02 Palkan, palkkioiden ja korvausten maksaminen    
01 03 Osaamisen kehittäminen    
01 04 Työhyvinvoinnin edistäminen    

02 Talousasiat

02 00 Talousasioiden ohjaus    
02 01 Talouden suunnittelu ja seuranta    
02 02 Rahoitus ja varainhankinta    
02 03 Kirjanpito ja maksuliikenne    
02 04 Omaisuuden hallinta    
02 05 Hankintatoimi    
02 06 Vakuuttaminen   

03  Lainsäädäntö ja lainsäädännön soveltaminen

03 00 Lainsäädännön ja viranomaisohjeiden lausunnot    
03 01 Oikeudellisten etujen valvonta     

04 Kansainvälinen toiminta

04 00 Kansainvälisten asioiden ohjaus
04 01 Kansainväliseen toimintaan osallistuminen ja verkostojäsenyydet   
04 02 Kansainvälinen liikkuvuus    

07  Tiedonhallinta

07 00 Tiedonhallinta  
07 01 Tietosuoja- ja tietoturva-asiat   
07 02 Asianhallinta ja tietopalvelu  
07 03 Tietohallinto   

08 Viestintä

08 00 Viestintä 
08 01 Ulkoinen viestintä  
08 02 Sisäinen viestintä     
08 03 Markkinointi
08 04 Poikkeustilaviestintä   
08 05 Suhdetoiminta ja sidosryhmätoiminta  

09 Turvallisuus ja yleinen järjestys

09 00 Turvallisuus ja varautuminen 
09 01 Turvallisuuskoulutus ja -viestintä  

10  Kiinteistö- ja tilanhallinta

10 00 Kiinteistö- ja tilapalveluiden ohjaus ja suunnittelu     
10 01 Kiinteistöjen rakentaminen, ylläpito, käyttö ja palvelut  

11 Ympäristöasiat

11 00 Ympäristöasioiden ohjaus   
11 01 Ympäristösuojelu 
11 02 Ympäristöterveydenhuolto

12 Opetus-, opiskelija- ja kulttuuripalvelut

12 00 Koulutuksen ja opetuksen ohjaus ja suunnittelu
12 01 Opiskelijavalinnat
12 02 Opiskeluoikeuteen liittyvien muutosten hallinnointi
12 03 Opetuksen toteuttaminen ja järjestäminen      
12 04 Opintosuoritusten ja opintojen arviointi ja hallinta    
12 05 Kurinpitomenettely vilppitapauksissa   
12 06 Opiskelijan palkitseminen
12 07 Alumniyhteistyö
12 08 Opiskelijan muut tukipalvelut   
12 09 Kirjasto- ja kulttuuripalvelut  
12 10 Kulttuuritapahtumat

13  Tutkimus- ja kehittämistoiminta

13 00 Tutkimus- ja kehittämistoiminnan ohjaus   
13 01 Tutkimus- ja kehittämistoiminnan suunnittelu, järjestäminen ja toteuttaminen    
13 02 Tutkimuseettinen toiminta    
13 03 Tutkimuslupa-asiat  
13 04 Julkaisutoiminta
13 05 Maksullinen palvelutoiminta 
13 06 Korkeakoulukeksinnön käsittely

14 Kaupallinen toiminta ja palveluiden myynti

14 00 Omien palveluiden ja tuotteiden myynti ja ohjaus
14 01 Tilauskoulutus ja koulutuspalveluiden myynti    
 

Haaga-Helia toimittaa edellä mainituista luokista julkisia asiakirjoja yksilöityjen pyyntöjen mukaan. Tietoja luovutetaan kaikista tiedoista, jotka ovat Julkisuuslain (21.5.1999/621) mukaan julkisia. Tietoja ei luovuteta, jos ne on Julkisuuslain (21.5.1999/621) mukaisesti luokiteltu salassa pidettäviksi. Tietojen luovutuksesta vastaava viranomainen on hallintojohtaja Kari Salmi. Tietopyynnön voi lähettää sähköpostiosoitteeseen kirjaamo@haaga-helia.fi

Haaga-Helian asiarekisteri muodostuu seuraavissa tietojärjestelmissä olevista tiedoista

Projektinhallintajärjestelmä

 • Projektien seurannan prosessit

Työajanseurantajärjestelmä

 • Työaikaraporttien hyväksyntä

Matkalaskujärjestelmä

 • Matkojen ja kulujen tarkastus ja hyväksyntäprosessi

Ostoreskontra

 • Laskujen tarkastus ja hyväksyntä-prosessi

Rekrytointijärjestelmä

 • Rekrytoinnin prosessi

Asiointijärjestelmä

 • Erilaisia hakemuksia ja niiden käsittelyprosesseja

Laskutusjärjestelmä

 • Laskutuksen prosessi

Asiakasrekisteri

 • Asiakkuusprosessit

IT-palveluportaali

 • Helpdesk-työnkulut

Tenttiakvaario

 • Koeilmoittautumiset, osallistuminen ja arviointi

Opetusalusta

 • Oppimisen ja arvioinnin prosesseja

Asianhallintajärjestelmä

 • Tietoja erilaisista asioista liittyen esimerkiksi kokoushallintaan, sopimuksiin, päätöksiin, tiedoksiantoihin, valituksiin ja tietopyyntöihin. (Käyttöönotto 2022 loppuun mennessä)

Asiarekisterillä ei toistaiseksi ole käytössä avoimia teknisiä rajapintoja. Asiarekisterin hakutekijöiden määrittely on tekeillä.