Jakoviivat hälvenevät – ammatillista koulutusta ja oppimista kehitetään ratkaisemaan aikamme suuria haasteita

Veto- ja pitovoimaa MaRaMa-alalle

Veto- ja pitovoimaa -hankkeessa tuemme MaRaMa-alan lähiesihenkilötyön ja työntekijäymmärryksen kehittämistä toimialalla.

Veto- ja pitovoimaa- hankkeen tavoitteena on

  • selvittää MaRaMa-alalla työskentelevälle henkilöstölle merkityksellisimmät asiat työntekijäkokemuksen näkökulmasta
  • luoda nopea ja joustava osaamisen kehittämisen malli tukemaan lähiesihenkilötyön ja työntekijäymmärryksen kehittämistä
  • kehittää joustava osaamismoduuleihin hakeutumisen ja ohjauksen malli

Kehitettävää järjestelmää pilotoidaan ja luotavia uusia osaamismoduuleja suorittaa 100 opiskelijaa.

Selvittämällä MaRaMa-alan työntekijäkokemukseen vaikuttavat asiat ja kehittämällä työntekijäymmärrystä ja esihenkilöosaamista alan veto- ja pitovoima kasvaa. Samalla voidaan vastata toimialan osaajapulaan ja varmistaa sen kasvuedellytykset. Hanke toteutetaan tiiviissä vuorovaikutuksessa  MaRaMa-alan yritysten kanssa.

 

 

Veto- ja pitovoimaa MaRaMa-alalle

Projektipäällikkö: Marja Immonen

Kesto: 1.9.2022–31.12.2024

Rahoitus: Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskus

 

Ota yhteyttä
Marja
Immonen
palvelumuotoilija
+358294471712
Marja.Immonen@haaga-helia.fi