Kuvituskuva

MAKU – Moniaistinen kosketus uuteen kieleen

Maahan muuttaneiden henkilöiden kotoutuminen ja työmarkkinoille pääsy edellyttää paikallisen kielen oppimista. MAKU-hankkeessa kehitetään uudenlaisia koulutuksen ratkaisuja kielen oppimiseen

MAKU-hankkeen kohderyhmänä ovat Uudenmaan alueen työelämän ulkopuolella olevat maahan muuttaneet, jotka tarvitsevat nopeaa ja tuettua suomen kielen kielenoppimista työelämään tai ammatilliseen koulutukseen pääsemiseksi. Päämääränä työkielen nopea omaksuminen. Maahanmuuttajien lisäksi varsinaista kohderyhmää ovat myös alueen yritykset ja työnantajat, niissä erityisesti rekrytoinnista ja perehdytyksestä vastaavat henkilöt sekä toimintatapoihin vaikuttavat johtajat.

Tarkoitus on kehittää uudenlaisia koulutuksen ratkaisuja kielen oppimiseen. Hankkeessa kokeillaan, tutkitaan ja kehitetään erilaisia lähestymistapoja työelämässä tarvittavan kielen oppimiseen uudessa 4L-living labissa (Language Learning Living Lab). Living labissa kehitetään esimerkiksi moniaistisia menetelmiä, virtuaalisten ja lisättyjen todellisuuksien hyödyntämistä, kieleen sosiaalistumista sekä monikielistä ja -kanavaista viestintää.

Haaga-Helia ammattikorkeakoulu vastaa hankkeen työpaketista 3: The Box – Digitaalisvirtuaalisen oppimis- ja simulaatioympäristön käyttäminen.

 

MAKU – Moniaistinen kosketus uuteen kieleen

Projektipäällikkö Haaga-Heliassa: Mikko Toiviainen

Kesto: 02/2023 – 1/2025

Kumppanit: Laurea amk, Lingsoft Oy, Arffman Finland Oy

Rahoitus: ESR+

Ota yhteyttä
Mikko
Toiviainen
projektiasiantuntija
+358 294471556
mikko.toiviainen@haaga-helia.fi