rajoittajien logot kuvituskuvan päällä

LIPA - Liikuntayritysten liiketoiminnan kehittäminen palvelumuotoilua hyödyntäen

Hankkeessa tuotetaan uutta tietoa ja ymmärrystä liikuntapalvelujen käyttäjälähtöisestä kehittämisestä liikunta-alan yrityksille.

Koronapandemian ja rajoitusten seurauksena kuntosalilla kävijöiden ja ryhmäliikuntaan osallistuneiden määrä on vähentynyt ja monien liikunta-alan yritysten liikevaihto laskenut. Asiakasmäärät eivät ole palautuneet normaaliksi, vaikka rajoitukset on purettu, ja liikunta-alan yritykset tuottavat koronapandemian seurauksena entistä enemmän palveluita digitaalisesti. Palvelut eivät myöskään usein tavoita vähän liikkuvia ihmisiä.

LIPA-hankkeessa näihin haasteisiin pyritään vastaamaan hyödyntämällä palvelumuotoilua, jossa asiakas tulee osaksi palveluiden kehittämistä. Palvelumuotoilu tukee uusien palveluinnovaatioiden syntymistä, ja edistää näin liikunta-alan yritysten liiketoimintaa ja kasvua.

Hankkeen tavoitteena on, että liikunta-alan yritykset tuottavat uusia tai paranneltuja liikuntapalveluita käyttäjälähtöisesti, ja että kehitetyt palvelut saavuttavat uusia asiakkaita tai asiakasryhmiä. Tavoitteena on myös tiivistää ammattikorkeakoulujen ja liikunta-alan yritysten yhteistyötä Päijät-Hämeessä.

Hankkeeseen rekrytoidaan päijäthämäläisiä liikunta-alan yrityksiä, joiden kanssa palveluita kehitetään.

LIPA - Liikuntayritysten liiketoiminnan kehittäminen palvelumuotoilua hyödyntäen

Projektipäällikkö: Ahti Romo
Kesto: 1/2023 - 12/2024
Kumppanit: LAB amk
Rahoitus: Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR)

Ota yhteyttä
Ahti
Romo
opettaja
+358 294471700
Ahti.Romo@haaga-helia.fi