käsiparit yhdessä

HERE Ukraine!

Here Ukraine! -hankkeessa kehitetään 3AMK-korkeakoulujen yhteinen koulutuspaketti, joka tähtää kohderyhmän sosiaalisessa, psyykkisessä ja fyysisessä jälleenrakentamisessa tarvittavan osaamisen sekä tulevaisuususkon vahvistamiseen.

Hankkeessa kehitetään eri alojen englanninkielistä tarjontaa, lisäksi koulutusta kehitetään edelleen verkko- ja itseopiskelupainotteiseksi. Hankkeen päätyttyä tavoitteena on kehitettävien opintojaksojen jääminen osaksi 3AMK-korkeakoulujen tarjontaa.

Hankkeessa kehitettävä koulutustarjonta on suunniteltu koskemaan pääosin aloja, joiden osaamisesta on laajasti hyötyä Ukrainan jälleenrakentamisen kannalta. Koulutuksissa huomioidaan läpileikkaavina teemoina digitalisaation tuomat kehitykset, vihreän siirtymän näkökulma sekä yrittäjyyden mahdollisuudet työllistymisessä.

HERE Ukraine!

Projektipäällikkö Haaga-Heliassa: Vesa Heikkinen

Kesto: 01.09.2022 - 31.08.2024

Kumppanit: Laure AMK (koordinaattori), Metropolia AMK

Rahoittaja: Opetus- ja kultturiministeriö, Ukraina-haku

Ota yhteyttä
Vesa
Heikkinen
yliopettaja
+358 294471530
Vesa.Heikkinen@haaga-helia.fi