rahoittajan logo kuvituskuvan päällä

ACES Accounting for Circular Economy and Sustainability

Tällä hetkellä vain ani harva korkeakoulu Euroopassa on sisällyttänyt kiertotalouden vaikutusta kirjanpitoon opetussuunnitelmaansa. ACES-hankkeen myötä ymmärrys kiertotalouden nykyisistä ja tulevista kirjanpitokäytännöistä ja -menetelmistä kasvaa ja keinot opettaa näitä asioita paranevat.

Poliittinen ohjaus, maapallon rajallisuus ja niukkenevat resurssit vaikuttavat siihen, että kiertotalouden liiketoimintamallit yrityksessä yleistyvät. Kun näin tapahtuu, kiertotalouden osaamista tarvitaan monen ammattikunnan piirissä. Taloushallinnon ammattilaiset eivät ole tästä poikkeus.

Tavoitteemme on, että ACES-hankkeen jälkeen kaupallisen alan opiskelijoiden, opettajien ja toimijoiden mahdollisuus saada tietämystä kiertotalouden taloushallinnon ja raportoinnin erityispiirteistä kasvaa kaupallisen alan korkeakouluissa koko EU:n alueella.

Hankkeessa tavoitteena on

  • lisätä yritysjohtajien, taloushallinnon kirjanpitäjien, sijoittajien ja päättäjien tietämystä sekä kiertotalouden nykyisistä laskentamenetelmistä että kestävän kehityksen periaatteiden eri ulottuvuuksista (sosiaalinen vastuullisuus, taloudellinen kannattavuus ja ympäristön kantokyky)
  • tuottaa helppokäyttöistä digitaalista oppimateriaalia, joka soveltuu niin opettajille kuin yrittäjille tai kirjanpitäjille
  • koota yhteen kiertotalouden talous- ja johtokirjanpidon uusimmat tiedot ja parhaat liiketoimintakäytännöt EU:n muuttuvan sääntely ympäristön puitteissa
  • lisätä ymmärrystä kirjanpidon roolista kiertotalouteen siirtymisen tukemisessa
ACES Accounting for Circular Economy and Sustainability -Innovative training solutions in higher education facilitating accounting for the circular economy

Projektipäällikkö: Annariikka Rosendahl

Kesto 1.11.2022- 30.6.2025

Kumppanit: The Hague University of Applied Sciences, Alankomaat, Universidad de Alcala, Espanja, European University Cyprus, Kypros, Impact Hub GmbH, Itävalta

Rahoitus: Erasmus+ Cooperation Partnerships

Ota yhteyttä
Annariikka
Rosendahl
projektipäällikkö
+358 294471096
Annariikka.Rosendahl@haaga-helia.fi