Hae opis­ke­luoi­keu­den uudelleen myön­tä­mi­stä

Kuvituskuva

Lead paragraph

Uudelleen myönnettävän opiskeluoikeuden hakemus opiskelijalle, jonka opiskeluoikeus on päättynyt.

Tarkista, onko sinulla vielä opiskeluoikeus voimassa:

  • Jos opiskeluoikeus on vielä voimassa mutta kohta päättymässä, tulee sinun hakea opiskeluun lisäaikaa.
  • Jos opiskeluoikeus on päättynyt, voit hakea uudelleen opiskelijaksi tutkintojohtajalta. Uudelleen myönnettävän opiskeluoikeuden hakeminen ja sen myöntäminen ei ole automaatio.
  • Huom. opiskelijan, joka on itse eronnut, tulee hakea opiskelijahaun kautta, joko yhteishaussa tai avoimen väylän kautta.

Opiskeluoikeuden menettäminen

Opiskelija, joka ei ole ilmoittautunut 29§:ssä säädetyllä tavalla tai joka ei ole suorittanut opintojaan 30 §:ssä säädetyssä ajassa tai 30 a §:n mukaisessa lisäajassa, samoin kuin opiskelija, jolle ei ole myönnetty lisäaikaa opintojen loppuun saattamiseen, menettää opiskeluoikeutensa. Jos tällainen opiskelija haluaa myöhemmin aloittaa opintonsa tai jatkaa niitä, hänen on haettava ammattikorkeakoululta oikeutta päästä uudelleen opiskelijaksi. Hakemus voidaan tehdä osallistumatta 28 §:ssä tarkoitettuun opiskelijavalintaan. (Ammattikorkeakoululaki 932/2014, 32 § (20.3.2015/325).)

Opiskeluoikeus päättynyt läsnä- tai poissaoloilmoittautumisen laiminlyönnin johdosta

Opiskelija, joka on menettänyt opiskeluoikeuden läsnä- tai poissaoloilmoittautumisen laiminlyönnin johdosta, voi hakea tutkintojohtajalta oikeutta päästä uudelleen opiskelijaksi ilman osallistumista opiskelijavalintaan (L325/2015, 32 §). Hakemuksen käsittelystä peritään asetuksen mukainen maksu 50 euroa (A1440/2014 § 3). (Haaga-Helia tutkintosääntö 11 §.)

Opiskeluoikeus päättynyt, kun opiskelija ei ole saanut tutkintoaan valmiiksi

Opiskelija, joka on aloittanut opintonsa 1.8.2015 tai sen jälkeen eikä ole saanut tutkintoaan valmiiksi opiskeluoikeusaikana eikä harkinnanvaraisella lisäajalla, voi ammattikorkeakoululain (932/2014) 32 §:n mukaan hakea ammattikorkeakoululta oikeutta päästä uudelleen opiskelijaksi ilman osallistumista opiskelijavalintaan. Päätöksen opiskeluoikeuden myöntämisestä uudelleen tekee tutkintojohtaja. Opiskelijalta voidaan pyytää lisäselvityksiä uudelleen myönnettävän opiskeluoikeuden päätöksen tueksi. Opiskeluoikeus myönnetään uudelleen enintään kahdeksi lukukaudeksi. Uudelleen myönnetyn opiskeluoikeuden saaneella ei ole poissaolo-oikeutta eikä mahdollisuutta harkinnanvaraiseen lisäaikaan. (Haaga-Helia tutkintosääntö 24 §.)

Huom. ennen 1.8.2015 opintonsa aloittaneet hakevat opiskelijahaun kautta, joko yhteishaussa tai avoimen väylän kautta. Mikäli olet suorittanut kaikki amk- tai Bachelor-tutkintoon vaadittavat opinnot Haaga-Heliassa, mutta et ole valmistunut, tutustu avoimen väylän joustavaan erillishakuun.

Tärkeitä ohjeita hakemuksen täyttämiseen

Valtioneuvoston asetuksen (1440/2014) mukaisesti hakemuksesta peritään 50 euron käsittelymaksu. Huom. hakemustasi ei käsitellä, mikäli maksusuoritus puuttuu. Mikäli hakemuksessasi ei ole aikataulutettua opintosuunnitelmaa, se on lähtökohtaisesti peruste hakemuksen hylkäämiselle. Opintosuunnitelman laatimiseksi voit tarvittaessa olla yhteydessä opinto-ohjaajaasi. Käsittelymaksua ei palauteta.

Jos opiskelija haluaa opiskeluoikeuden alkavan syyslukukauden alusta, hakemus on jätettävä viimeistään 24.5. Huom. hakemus suljetaan tämän jälkeen ja avataan seuraavan syyslukukauden (1.8.-31.12.) alussa ensimmäisenä arkipäivänä. Poikkeustapauksissa tutkintojohtaja voi myöntää opiskeluoikeuden alkamaan syyslukukauden alusta, jos hakemus on lähetetty viimeistään 13.8.

Jos opiskelija haluaa opiskeluoikeuden alkavan kevätlukukauden alusta, hakemus on jätettävä viimeistään 24.11. Huom. hakemus suljetaan tämän jälkeen ja avataan seuraavan kevätlukukauden (1.1.-31.7.) alussa ensimmäisenä arkipäivänä. Poikkeustapauksissa tutkintojohtaja voi myöntää opiskeluoikeuden alkamaan kevätlukukauden alusta, jos hakemus on lähetetty viimeistään 14.1.

Hakemuksen käsittelyaika on korkeintaan neljä viikkoa, kuitenkin yleiset loma-ajat huomioiden.

Opiskelijalla on oltava suunnitelma valmiina opintojen loppuun saattamiseen ennen hakemuksen täyttämistä. Ennen hakemuksen täyttämistä opiskelija tunnistautuu verkkopankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella Suomi.fi -palvelussa. Tunnistautumisen jälkeen opiskelija jatkaa hakemukseen.

Käsittelymaksu maksetaan verkkomaksuna hakemuksen täyttämisen jälkeen. Huom. järjestelmässä on aikakatkaisu, joten siirry maksamaan heti hakemuksen täyttämisen jälkeen. Olethan yhteydessä opintopalveluihin, jos hakemuksen täyttämisessä ilmenee ongelmia. Huom. on erityisen tärkeää, että maksamisen jälkeen palaat vielä E-lomakkeelle, muutoin maksutiedot eivät tallennu eikä lomake siirry käsittelyyn. Paluu E-lomakkeelle tapahtuu automaattisesti ja kestää noin kolme sekuntia, minkä aikana selainta ei saa sulkea tai käyttää Back/takaisin-painiketta (nuoli vasemmalle). Jos paluu ei tapahdu automaattisesti, klikkaa 'Palaa palveluntarjoajan sivulle' -linkkiä.

Kun lomake on tallentunut loppuun asti, saat automaattiviestin sähköpostiisi tallentamistasi tiedoista. Lomakkeen täyttämisen jälkeen pääset antamaan palautetta E-lomakkeen käytöstä.

Alla olevasta linkistä pääset hakemukselle:

Uudelleen myönnettävän opiskeluoikeuden hakemus >>

Huom:

  • Jos olet opiskellut liiketaloutta Vallilan toimipisteessä, valitse hakemuksella Liiketalous, Malmi ja Malmin toimipiste.
  • Uudet Haaga-Heliaan hyväksytyt opiskelijat, jotka ovat ottaneet paikan sitovasti vastaan, mutta menettäneet opiskeluoikeuden puuttuvan läsnäoloilmoittautumisen takia, voivat jättää täyttämättä seuraavat kohdat: opiskelijanumero, miten opintojen edellytykset ovat muuttuneet aiemmasta? opintosuunnitelma opintojen loppuun saattamiseksi?

Mikäli tunnistautuminen Suomi.fi-palvelun kautta ei ole mahdollista, luethan lisätietoja täältä miten toimia >> Application for regranting of study entitlement (otsikko: Apply without Finnish online banking codes)

Jos sinulla on kysymyksiä tästä tai ongelmia lomakkeen kanssa, otathan yhteyttä opintopalveluihin.

Yhteystiedot
Opintopalvelut Haaga (restonomikampus)
+358400230401
opintopalvelut.haaga@haaga-helia.fi
Opintopalvelut Malmi
+358400230402
opintopalvelut.malmi@haaga-helia.fi
Opintopalvelut Pasila
+358400230403
opintopalvelut.pasila@haaga-helia.fi
Opintopalvelut Porvoo
+358400230405
opintopalvelut.porvoo@haaga-helia.fi
Opintopalvelut Vierumäki
+358400230407
opintopalvelut.vierumaki@haaga-helia.fi