Uraseurantakysely osoittaa – Haaga-Heliasta valmistuneet tyytyväisiä tutkintoonsa ja työuraansa

Ammattikorkeakoulut tekevät vuosittain uraseurantakyselyn, jossa kootaan tietoa viisi vuotta sitten valmistuneiden työllistymisestä, työuran kokonaisuudesta sekä tyytyväisyydestä työuraan ja tutkintoon. Vuonna 2016 Haaga-Heliasta valmistuneet ovat keskimääräisesti tyytyväisempiä tutkintoonsa, kun tuloksia verrattaan kaikkien ammattikorkeakoulujen kesken.

Opiskelijahyvinvointia palvelumuotoilun keinoin
Uutinen

Body

Tyytyväisyys tutkintoon on vahvassa yhteydessä siihen, miten hyvin vastaaja pystyy hyödyntämään ammattikorkeakoulussa hankkimaansa osaamista nykyisessä työssään ja miten työ vastaa vaativuustasoltaan koulutusta. Uraseurantakyselyyn vastasi syksyllä 2021 yhteensä 9 677 vuonna 2016 valmistunutta henkilöä ympäri Suomea. Haaga-Heliassa vastaajia oli 677 vastausprosentin ollessa 33,8 prosenttia.

Ammattikorkeakouluista valmistuneet työllistyvät erinomaisesti

Uraseurantakyselyn vastausten mukaan ammattikorkeakoulusta valmistuneet ovat lähes täystyöllisyydessä. 75 prosentilla vastaajista oli viisi vuotta valmistumisen jälkeen vakituinen kokopäivätyö ja 8 prosentilla määräaikainen kokopäivätyö. Ammattikorkeakouluista valmistuneiden työttömien työnhakijoiden määrä on laskenut yhteen prosenttiin vastanneista. Haaga-Helian vastauksista ilmeni, että vakituisessa kokoaikatyössä oli 78 prosenttia vastaajista ja määräaikaisessa kokopäivätyössä 7 prosenttia vastaajista. Valmistumishetkellä vakituisessa kokopäivätyössä oli 56 prosenttia ja määräaikaisessa kokopäivätyössä 18 prosenttia haagahelialaisista vastaajista.

Myös ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneiden vastaajien tyytyväisyys tutkintoon on edellisten vuosien tapaa suuri. Tutkinnon koettiin vaikuttaneen positiivisesti urakehitykseen varsinkin silloin, kun ylempää ammattikorkeakoulututkintoa arvostettiin ja se tunnettiin työnantajien keskuudessa. Vuonna 2016 kaikista ammattikorkeakouluista valmistuneista kaksi kolmesta (65 prosenttia) oli saanut uuden työpaikan YAMK-tutkinnon suorittamisen aikana tai sen jälkeen, Haaga-Heliasta valmistuneista vastaava luku oli 68 prosenttia.

Kansainvälisten vastaajien työllistyminen ulkomaille heti valmistumisen jälkeen indikoi vahvasti myös ulkomaille jäämistä. Kyselyyn vastasi noin 1 000 kansainvälinen alumnia, joista 29 prosentilla ensimmäinen työpaikka oli ulkomailla, mikä on hieman vähemmän kuin aiemmin. Kolmannes kansainvälisistä opiskelijoista työskenteli ulkomailla viisi vuotta valmistumisen jälkeen, ja osuus oli vastaavasti hieman noussut edellisestä vuodesta.

Haaga-Helian kansainväliset osaajat jäävät melko hyvin Suomeen. Vastaajista 19 prosenttia lähti töihin ulkomaille valmistumisen jälkeen ja viisi vuotta valmistumisesta ulkomaille oli suunnannut 22 prosenttia vastaajista.