Syksyn opintolainan voi nostaa 1.8. alkaen

Kela on tarkistanut opintojaan jatkavien opintolainat lukuvuodeksi 2022–2023. Seuraavan lukuvuoden lainatakauspäätökset on lähetetty 110 350 opiskelijalle. Opintolainan ensimmäisen erän voi nostaa pankista elokuun alusta alkaen. Tulevana lukuvuonna opintorahaan tulee 5,7 % korotus.

Opintolainan voi nostaa 1.8. alkaen
News article

Body

Kela on lähettänyt myönteisen lainatakauspäätöksen 109 150:lle opintotuen saajalle ja 1 200:lle aikuiskoulutustuen saajalle ensi lukuvuodelle. Niille opintojaan jatkaville opiskelijoille, joilla on vireillä opintotukihakemus, muutosilmoitus tai muu asia, Kela lähettää päätöksen lainatakauksesta samalla, kun vireillä olevasta asiasta. Tämä koskee 680:tä opiskelijaa.

Vuosi sitten lainatakauspäätöksen sai 111 800 opiskelijaa.

Kela myöntää opintolainan valtiontakauksen enimmäismääräisenä lukuvuodeksi kerrallaan. Se on tavallisimmin 650 e/kk. Opiskelija voi siis saada opintolainaa syksyllä 2 600 tai 3 250 euroa ja keväällä tavallisimmin 3 250 euroa.

Opintolaina ja muu opintotuki on tarkoitettu lukuvuoden kaikille opiskelukuukausille. Kela ei voi myöntää enimmäismäärää suurempaa lainatakausta. Opiskelija voi kuitenkin saada lisää opintotukea, jos opiskeluaika pitenee esimerkiksi kesäkuukausille tai opintojen lisäajalle. Suurempi lainatakaus voidaan myöntää vain ulkomaan opiskelujakson ajaksi.

Opiskelija voi tarkistaa lainatakauksen voimassaolon OmaKelasta tai puhelinpalvelusta.

Opintolaina nostetaan pankista

Opiskelijan pitää sopia opintolainan nostamisesta pankin kanssa. Opiskelija voi itse päättää, nostaako hän opintolainaa ja minkä verran.

Suurin osa opiskelijoista voi nostaa lukuvuoden opintolainansa kahdessa erässä. Ensimmäisen erän voi nostaa pankista elokuun alusta alkaen. Jos lukuvuoden 2021–2022 opintolainaa on vielä nostamatta, sen voi nostaa vielä heinäkuun aikana.

Lukuvuonna 2021–2022 nostettujen opintolainojen keskikorko oli Suomen Pankin tilastojen mukaan 0,3 %. Yleinen korkotason nousu tulee nostamaan myös opintolainojen korkoja.

Opintorahoihin indeksikorotus elokuusta alkaen

Samalla kun Kela on tehnyt päätökset ensi lukuvuoden opintolainoista, opintorahojen määrät on tarkistettu. Opintorahojen euromääriä suurennetaan vuosittain kansaneläkeindeksin mukaan. Tulevana lukuvuonna korotus on 5,7 %. Itsenäisesti asuvan 18 vuotta täyttäneen opiskelijan opintoraha suurenee 14,54 eurolla ja on siten 268,23 e/kk elokuusta alkaen.

Kela ei anna opintorahojen vuosittaisista indeksikorotuksista erillistä päätöstä. Opiskelija voi katsoa maksettavan opintotuen määrän OmaKelasta. Opintotuen määrä kerrotaan myös tulevan lukuvuoden lainatakauspäätöksessä.