Näin voit vaikuttaa turvallisuuteen – ilmoita havainnoistasi

Läheltä piti -tilanne? Ilmoittamalla turvallisuushavainnoista voit vaikuttaa kaikkien turvallisuuteen Haaga-Heliassa.

 

Liukastuva hahmo
Uutinen

Body

Turvallisuushavaintoilmoitus voi olla ilmoitus vaaran paikasta, läheltä piti -tilanne tai positiivinen turvallisuuteen liittyvä havainto tai palaute. Se voi olla turvallisuusaloite tai esimerkki hyvästä käytänteestä. Voit ilmoittaa tapahtuneesta sairaskohtauksesta tai uhka- tai väkivaltatilanteesta. 

Turvallisuushavaintoilmoitus on luottamuksellinen. Kun teet ilmoituksen, se menee Haaga-Helian turvallisuuspäällikölle, joka edistää asian selvittämistä. Ilmoitusten pohjalta edistetään Haaga-Helian kokonaisturvallisuutta.

Tee ilmoitus matalla kynnyksellä, sillä kaikki ilmoitukset ovat tärkeitä!

Lomake turvallisuushavaintoilmoitukseen
 

Ota yhteyttä
Mia
Kivelä
turvallisuuspäällikkö
+358 294471100
mia.kivela@haaga-helia.fi