Korkeakoulussa digittää – KOPEDA-webinaarissa ravisteltiin uudistamaan oppimista ja vuorovaikutusta verkossa

Haaga-Helian korkeakoulupedagogiikan verkoston järjestämä webinaari kokosi yhteen yli 70 digipedagogiikasta kiinnostunutta osallistujaa 25.1.2022.

kuvitus
News article

Body

Webinaarin aiheena oli verkko-opetuksen ja -ohjauksen uudistaminen sekä vuorovaikutuksen lisääminen verkossa.Yhteistoiminnallisessa webinaarissa osallistujia innovoi  kansainvälinen innovaatiostrategi,  professori Jill Hellman Cornellin yliopistosta. 

Hellman on kansainvälinen puhuja ja toiminut keynote-puhujana, neuvonantajana, fasilitaattorina sekä kouluttajana yli 25 eri maassa. Hän on erikoistunut auttamaan ja innovoimaan erilaisia ryhmiä sekä yksilöitä pysymään kehityksen kärjessä ja saavuttamaan asetetut tavoitteet.

Onnistunut oppimistapahtuma: selkeät tavoitteet ja yllätyksellisiä kokemuksia

Jill  Hellman kertoi puheenvuorossaan siitä, miten voidaan uudistaa oppimiskokemusta ja vuorovaikutusta verkossa. Hän korosti,  että opiskelijalle tulee antaa selkeät tavoitteet heti oppimistapahtuman alussa. Hellman kehoitti laatimaan oppimistapahtumasta matkakartan (journey map).

Hellmanin mukaan opiskelijoille tulee tarjota myös yllätyksellisiä oppimiskokemuksia. Yllätykselliset kokemukset pitävät opiskelijoiden motivaatiota ja innostusta yllä koko yhteisen oppimistuokion ajan.

Hän kannusti osallistujia ajattelemaan uudella tavalla ja asettumaan opiskelijan asemaan. Kun opiskelija saapuu verkkotuokioomme oppiakseen, ohjaajan kannattaisi pohtia, mitä opiskelija näkee ja mitä hän kokee. Voisiko oppimismatkasta tehdä entistä mielenkiintoisemmän lisäämällä mukaan esimerkiksi musiikkia tai muita yllätyksellisiä asioita?

Vuorovaikutusta verkossa voi parantaa monin tavoin

Hellman kannusti meitä tunnistamaan paikkoja, joissa opiskelijoita voisi innovoida matkan varrella. Hän näytti esimerkkejä mm. virtuaalisista oppimisympäristöistä. Lisäksi yhteistyö  oppilaitosten ulkopuolisten tahojen kanssa lisää opiskelijoiden vuorovaikututusta ryhmänsä ulkopuolisiin.

Hellman ohjeisti käyttämään erilaisia työkaluja, jotka auttavat parantamaan ja lisäämään vuorovaikutusta. Myös kameran käyttö on tärkeää verkkotuokioissa, sillä se lisää vuorovaikutuksen intensiteettiä.

Webinaaria moderoivat Pia Kiikeri ja Päivi Rajaorko Haaga-Helia Ammatillisesta opettajakorkeakoulusta. Webinaari oli osa laajempaa korkeakoulupedagogiikkaa käsittelevien webinaarien sarjaa Haaga-Heliassa. Seuraava Kopeda-verkoston järjestämä webinaari on 15.3.2022, jolloin teemana on pedagoginen hyvinvointi.

Haaga-Helia KOPEDA on verkosto, jossa kehitetään korkeakoulupedagogisia ratkaisuja, osaamista ja johtamista korkeakouluorganisaatioissa kansallisten sekä kansainvälisten korkeakouluosaajien kanssa. Seuraa keskustelua Twitterissä hashtageilla #korkeakoulut, #KOPEDA ja #HHKOPEDA.