Haaga-Helian ja Diakin kehittämistyöstä pysyviä tuloksia Tansaniassa

Haaga-Helia ja Diak ovat yhteistyössä kehittäneet kahden tansanialaisen yliopiston toimintaa ja vieneet niitä ympäröivään yhteisöön kestävän kehityksen mallia. Yhteistyötä on tehty kolme vuotta Suomen ulkoministeriön rahoittaman (HEI-ICI) BUSCO-projektin puitteissa, joka päättyy maaliskuussa 2020.

Kuvituskuva: BUSCO-projekti
Uutinen

Body

BUSCO on lyhenne sanoista Universities and Businesses co-creating sustainable communities. Tansaniassa yliopistot eivät ole tehneet samalla tavalla yhteistyötä alueen elinkeinoelämän ja ympäröivän yhteiskunnan kanssa kuin suomalaiset ammattikorkeakoulut. Siksi kaksi suomalaista ammattikorkeakoulua ja tansanialaiset yksityiset yliopistot University of Iringa ja Sebastian Kolowa Memorial University olivat mielenkiintoinen lähtökohta projektille.

Marraskuussa 2019 voitiin Iringan yliopistossa pidetyssä päätösseminaarissa todeta yhteistyöstä syntyneen jo pysyviä tuloksia. Iringan yliopiston pedagogiseen malliin on tehty monia uudistuksia ja myös opetussuunnitelmien kehitystyössä on edistytty. Myös yliopiston laatuun ja laatujärjestelmään on tehty monia uudistuksia. Tansanialaisten yliopistojen it-infrastruktuuria on myös parannettu, ja viimeisimpänä työnä oli Moodlen asennus ja koulutus tansanialaisille opettajille. 

Päätösseminaarissa kultiin myös opiskelijoita ja kunnallishallinnon edustajia, jotka toivat esiin useita esimerkkejä selkeistä kehitysaskeleista yhteisön kehittämisessä. Sebastian Kolowa Memorial Universityn vaikutusalueella Kenian rajan tuntumassa oli edistytty ekoturismin saralla esimerkiksi oppaiden koulutuksessa, Tansanian pohjoisosassahan sijaitsevat tunnetut matkailukohteet Serengeti ja Kilimandjaro. 

Ulkopuolisen arvioijan Raisa Venäläisen alustava arvio oli, että projekti on poikkeuksellisen onnistunut, ja nimenomaan siinä, että kehittäminen ei pysähdy projektin päätyttyä, vaan selkeästi näyttää, että uudet hyväksi havaitut toimintamallit ovat jo juurtuneet ihmisten mieliin ja toimintaan. Pisteenä i:n päälle otettiin päätösseminaarissa käyttöön uudet toimistotilat.