Haaga-Helialle Hyvän mielen työpaikka -merkki

Haaga-Helialle on myönnetty ensimmäisenä korkeakouluna Suomessa Hyvän mielen työpaikka® -merkki tunnustuksena sitoutumisesta työntekijöiden mielenterveyden vahvistamiseen. Merkin myönsi mielenterveyden edistämiseen keskittynyt järjestö MIELI ry.

hyvän mielen työpaikka 2023-2024
Uutinen

Body

Hyvän mielen työpaikan merkin saamisen edellytyksenä on, että työpaikalla mielenterveyden edistämistä johdetaan suunnitelmallisesti, arkikäytännöt tukevat mielenterveyttä ja työntekijöiden mielenterveyttä pystytään tukemaan erilaisissa elämäntilanteissa.

Haaga-Heliassa mielen hyvinvointi on keskeinen tekijä rakentamassa korkeakouluyhteisön hyvinvointia. Korkeakoulussamme on laaja kattaus menetelmiä huolehtia henkilöstön mielenterveydestä ja hyvinvoinnista sekä hyvä suunnitelma toimenpiteistä jatkoon, esimerkiksi:

  • Tarkistamme tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmamme sisältöä moninaisuuden, inklusiivisuuden ja yhteisöllisyyden näkökulmista ja päivitämme suunnitelman vuosille 2024–2026.
  • Toteutimme kevään 2023 työkykykyselyn tulosten ja avoimen palautteen perusteella aktiviteettien kokonaisuuden, jonka tavoitteena oli lisätä kehon ja mielen hyvinvointia sekä yhteisöllisyyttä. Kokonaisuus saa jatkoa, kun esim. kannustamme edelleen taukoliikuntaan BREAK PRO® -sovelluksella eli mielen ja kehon harjoitteisiin työpäivää tauottaen sekä järjestämme syksyllä porrastreffejä kampuksella.
  • Jatkamme tiivistä ja hyvää yhteistyötä työterveyskumppaniemme kanssa yhteisömme työterveyden edistämiseksi.
  • Seuraamme toimenpiteiden vaikuttavuutta pitkällä aikavälillä henkilöstötutkimuksella.

Kaiken kaikkiaan Haaga-Helian toimintakulttuurista välittyy MIELI ry:n mukaan aito kiinnostus mieliystävällisyyden vahvistamiseen ja sopivan kunnianhimoiset tavoitteet myönteisten muutosten saavuttamiseksi.

Hyvän mielen työpaikka® -merkki myönnetään vuodeksi kerrallaan, ja Haaga-Helia sai merkin kesäkuussa 2023.

Lue lisää Hyvän mielen työpaikka -merkistä (MIELI ry)