Haaga-Helia mukana tänään starttaavassa Olen Antirasisti! -kampanjassa

Haaga-Helia on vahvasti mukana oikeusministeriön ja yhdenvertaisuusvaltuutetun järjestämässä Olen Antirasisti! -kampanjassa. Kampanjan tavoitteina on ehkäistä sivustakatsomista ja vaikuttaa syrjiviin asenteisiin varsinkin nuorten ja nuorten aikuisten keskuudessa.

Rasisminvastainen kuva
Uutinen

Body

Haaga-Heliassa on nollatoleranssi rasismille.

Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että emme hyväksy rasismia, syrjintää tai mitään muutakaan häirintää ammattikorkeakoulussamme.

Pyrimme myös edistämään yhdenvertaisuutta kaikessa toiminnassamme, jonka vuoksi meille oli itsestäänselvyys, että olemme mukana oikeusministeriön ja yhdenvertaisuusvaltuutetun toteuttamassa Olen Antirasisti! -kampanjassa.

Olen Antirasisti -kampanjan ensimmäinen osa toteutuu 13.-26.9.2021, joka on myös kampanjan pääajankohta. Toinen osio järjestetään 24.1.-6.2.2022, ja se tulee käsittelemään erityisesti koulumaailmassa tapahtuvaa rasismia.

Kampanjan aikana järjestämme henkilöstöllemme koulutuksia tasa-arvosta ja antirasismista. Tulemme myös jakamaan sosiaalisen median kanavissamme konkreettisia tekoja, joilla edistämme yhdenvertaisuutta korkeakouluyhteisössämme.

Syyskuun 30. päivä julkaistaan myös päivitetty tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmamme, jonka yhteydessä järjestetään opiskelijoille ja henkilöstölle yhteinen tasa-arvoiltapäivä.

Tilaisuudessa tasa-arvovaltuutetun toimiston ylitarkastaja Miko Lempinen tulee kertomaan meille tasa-arvosuunnittelun merkityksestä.

Kampanjan tavoitteet

Suomessa ei ole tilaa syrjinnälle. Siksi toivommekin opiskelijoidemme ja henkilökuntamme haastavan myös heidän yhteistyötahoja ja sidosryhmiä mukaan kampanjaan. Turvallisen ilmapiirin luominen ja yhdenvertaisuuden edistäminen on meidän kaikkien asia. 

Olen Antirasisti! -kampanjan tavoitteet ovat yksinkertaiset, mutta niiden toteutuminen vaatii lujasti töitä. Siksi on erityisen tärkeää, että jokainen meistä tekee parhaansa edistääkseen yhdenvertaisuutta paitsi Haaga-Heliassa myös koko Suomessa.

Kampanjan tavoitteet:

  • lisätä ja laajentaa tietoisuutta rasismista ja antirasismista
  • kannustaa sivustakatsojia puuttumaan havaitsemiinsa tilanteisiin
  • herättää yhteiskunnallista ja julkista keskustelua antirasistisesta toiminnasta
  • aktivoida ihmisiä ja organisaatioita tekemään aktiivisia tekoja yhdenvertaisuuden edistämiseksi
  • tuoda esille, ettei rasismiin ja syrjinnän puuttuminen ole ainoastaan etniseen tai uskonnollisen vähemmistöön kuuluvien vastuulla.

Lisää tietoa kampanjasta löytyy osoitteista: https://yhdenvertaisuus.fi/olenantirasisti.fi ja www.olenantirasisti.fi