Haaga-Helia ja Visit Finland edistävät yhteistyössä vastuullisempaa matkailua

Haaga Helia ja Visit Finland yhdistävät voimansa ja kutsuvat koulutuskentän yhteisiin talkoisiin Suomen matkailun kestävän kehityksen kirittämiseksi. Haaga-Heliassa ensimmäinen Sustainable Travel Finland -koulutuskokonaisuus käynnistyy perjantaina 5.3.

Portaittain kohti vastuullista matkailua
Uutinen

Body

Haaga-Helia ja Visit Finland käynnistävät keväällä 2021 täysin uudenlaisen koulutusyhteistyön, jossa luodaan matkailu- ja vieraanvaraisuusalan koulutusta järjestävälle oppilaitoksen kouluttajille räätälöity Sustainable Travel Finland -koulutuskokonaisuus. Koulutus antaa opetushenkilöstölle työkalut ja tasalaatuisen sisältöosaamisen Visit Finlandin matkailutoimijoille tarjoamaan kestävän matkailun Sustainable Travel Finland -ohjelmaan. Koulutusta pilotoidaan Haaga-Helian kanssa maaliskuussa 2021 ja konseptin on tarkoitus olla tarjolla myös muulle Suomen matkailukoulutuskentälle.

– Haaga-Heliasta valmistuu vuosittain noin kolmannes Suomen restonomeista, joten tällä Train the Trainer -koulutuksella pääsemme puhaltamaan merkittävää lisätuulta Sustainable Travel Finland -konseptin jalkauttamiseen ja näin osallistua vieläkin aktiivisemmin Suomen kestävän matkailun kehittämisen talkoisiin. Samalla pystymme jatkojalostamaan ajantasaisen sisällön restonomikoulutuksen osaksi ja tarjoamaan opiskelijoille kunnon eväät ja työkalut, kun he astuvat työelämään uudistamaan – omalla kädenjäljellään – alaa kestävämmäksi, toteaa matkailun osaamisaluejohtaja Kiti Häkkinen Haaga-Heliasta.

Jotta matkailuelinkeino pystyy vastaamaan muuttuvaan kysyntään ja kasvamaan jatkossakin, on kehityksen oltava kestävää. Yritysten ja alueellisten toimijoiden lisäksi vastuun matkailualan kestävämmän tulevaisuuden rakentamisesta kantavat luonnollisesti myös alan kouluttajat.

– Matkailualalla on kasvava tarve kestävän kehityksen mukaisen matkailun osaamisesta, ja samaa aikaa alan opiskelijat yhä enenevissä määrin osoittavat kiinnostusta juurikin kestävästi ja vastuullisesti kehitettyä matkailua kohtaan. Suomen ammattikorkeakouluista valmistuvat restonomit tarjoavat ratkaisun alamme haasteeseen. Yhteisten tavoitteiden kautta syventynyt koulutusyhteistyö on ainutlaatuista jopa globaalissa mittakaavassa, pohtii Visit Finlandin kestävän matkailun ohjelman päällikkö Liisa Kokkarinen.

Korona-ajasta kohti taloudellisesti, sosiaalisesti, kulttuurillisesti ja ekologisesti kestävämpää matkailua

Koronapandemian jälkeisenä toipumisaikana on tärkeää edetä kohti taloudellisesti, sosio-kulttuurillisesti ja ympäristön kannalta kestävämpää matkailua. Näin on todennut myös Maailman matkailujärjestö UNWTO ja järjestön One Planet Vision -ohjelma, joka korostaa matkailun vastuullisuutta. Kestävät toimintatavat parantavat koko matkailualan sietokykyä ja valmiutta vastata myös muihin tulevaisuuden haasteisiin.

Visit Finland on kehittänyt matkailuyrityksille ja -alueille tarkoitetun Sustainable Travel Finland -ohjelman ja sillä saavutettavan Sustainable Travel Finland –merkin, jonka ajatuksena on tarjota yrityksille ja matkakohteille konkreettinen kestävän matkailun työkalupakki, jolla kestävien toimenpiteiden ja valintojen omaksuminen alueen tai yrityksen arkeen helpottuu. Sustainable Travel Finland -merkin saaneet yritykset ja alueet saavat käyttöönsä jatkuvan kehittämisen mallin, matkailun kestävään kehitykseen liittyvää uusinta tietoa sekä markkinointitukea ja lisänäkyvyyttä Visit Finlandin kanavissa.

 

Lisätietoa Haaga-Helian restonomikoulutuksesta.

Lisätietoa Sustainable Travel Finland -ohjelmasta.

 

Lisätietoja:

Haaga-Helia: Kiti Häkkinen, Osaamisaluejohtaja, Tourism&Travel, kiti.hakkinen@haaga-helia.fi

Visit Finland / Business Finland: Liisa Kokkarinen, Manager, Sustainable Development, liisa.kokkarinen@businessfinland.fi