Ajan ja paikan mosaiikkeja – uusi teos kutsuu tutkimusmatkalle kaupunkikulttuuriin

Ajan ja paikan mosaiikkeja -esseekokoelma kutsuu lukijansa kirjalliselle ja elämykselliselle matkalle menneeseen, nykyaikaan ja tulevaan. Kirja on suunnattu (nyky)kulttuurin sekä matkailu- ja kaupunkitutkimuksen tutkijoille, opettajille ja asiantuntijoille.

Ajan ja paikan mosaiikkeja – uusi teos kutsuu tutkimusmatkalle kaupunkikulttuuriin
News article

Body

Meneillään oleva 2020-luku alkoi pandemian, sodan ja maailman sulkeutumisen tunnelmissa. ”Ajan ja paikan mosaiikkeja. Esseitä aikalaisille ja kotimaan matkaajille” on yksi yritys murroskauden tilanteen ymmärtämiseksi ja sanallistamiseksi.

Haaga-Helian julkaisema teos on syntynyt kolmen ansioituneen kirjoittajan, Matti Itkosen, Vesa (V. A.) Heikkisen ja Sam Inkisen tiiviinä yhteistyönä. Kirja on heidän yhdestoista yhteinen teoksensa. 

– Ajan ja paikan mosaiikkeja pyrkii ymmärtämään nykyaikaa, elettävää murroskautta ja lähitulevaisuutta kolmen laajan esseen avulla, kertoo Haaga-Helian matkailun yliopettaja Vesa (V.A.) Heikkinen, yksi kirjan kirjoittajista.

Itä-Suomesta pääkaupunkiseudulle, menneestä tulevaan

Kirjan esseissä liikutaan monenlaisissa tunnelmissa ja maisemissa. FT, KT, dosentti Matti Itkosen filosofis-esteettinen essee ”Vaeltaja tekee Varkauden” sisältää seitsemän itäsuomalaisuuteen liittyvää tutkistelua, osamosaiikkia. Yhdessä ne piirtävät kuvan Varkaudesta eri näkökulmista tarkasteltuna. 

KT, yliopettaja Vesa (V. A.) Heikkisen laajan artikkelin lähtökohtana on toiminut helsinkiläinen Hotelli Haaga. Hän kuvaa hotellin 50-vuotista kehitystä liiketoimintaympäristön ja kulttuurimuutosten lähtökohdista.  Essee keskittyy Haaga-Helia ammattikorkeakoulun Haagan kampuksen yhteydessä sijaitsevan nykyisen Hotel Haaga Central Parkin markkinoihin ja mikroympäristöihin. 

TaT, tutkija, kirjailija Sam Inkinen päättää esseekokoelman filosofis-historiallis-semioottisella aikapaikkamatkalla, jonka puitteissa liikutaan Helsingistä Espoon Tapiolaan. Inkisen visionäärisen ja kriittisen esseen avainkäsitteitä ja näkökulmia ovat muun muassa tekoälyyn, digitalisaatioon, kaupunkikulttuuriin, epäpaikkoihin, (super)moderniin sekä palveluihin ja elämyksiin liittyvät havainnot ja tulkinnat.

Kirjan esittelytilaisuus pidetään Design-museon auditoriossa (Korkeavuorenkatu 23, 00130 Helsinki) Kokemusten talo -hankkeen loppuseminaarin yhteydessä keskiviikkona 31.5. klo 14–17. Ajan ja paikan mosaiikkeja -teoksen esittely on klo 16.15–16.45.

Lue lisää tapahtumasta

Kokemusten talo 

Haaga-Helian, Laurean, Turun ja XAMK:n ammattikorkeakoulujen Kokemusten talo -hankkeessa on testattu ja tutkittu loppukäyttäjien ja asiakkaiden tilakokemukseen vaikuttavia virtuaalisia, sosiaalisia ja fyysisiä tekijöitä. Tarkoituksena on ollut hakea ratkaisuja, jotka hyödyttävät mm. matkailu-, ravintola- ja tapahtuma-alan toimijoita pandemia-aikana muuttuneessa toimintaympäristössä. EAKR-hanke on osa Euroopan unionin covid-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia, ja sen rahoittajana toimii Uudenmaan liitto. 

 

Ota yhteyttä
Vesa
Heikkinen
yliopettaja
+358 294471530
Vesa.Heikkinen@haaga-helia.fi