Aika pyyhkiä pölyt työelämästä: Dynamo-yrittäjyysohjelma korkeakoulutetuille on käynnistynyt

Työelämän murroksessa jatkuvan oppimisen merkitys korostuu ja yrittäjämäiset työsuhteet yleistyvät. 14.1. kännistynyt Dynamo – Yrittäjyysohjelma korkeakoulutetuille vastaa työmarkkinoiden tarpeeseen yrittäjyysosaamisesta. Yrittäjyysohjelmaa koordinoi Haaga-Helia ammattikorkeakoulu.

Aika pyyhkiä pölyt työelämästä: Dynamo-yrittäjyysohjelma korkeakoulutetuille on käynnistynyt
Uutinen

Body

Mikä työelämästä tuttu asia on pölyttynyt ja kuuluu viime vuosituhannelle? Ajatus korkeakoulusta valmistumisesta ja vuosikymmenten uraputkesta samassa työpaikassa ennen eläköitymistä. Työelämän osaamisvaatimukset muuttuvat kiihtyvällä tahdilla, ja jatkuvasta oppimisesta on tulossa yhä kiinteämpi osa työelämää. Samalla työsuhteiden muoto on muuttumassa yhä yrittäjäpainotteisemmiksi.

Palkkatyö ja yrittäjyys lomittuvat tulevaisuudessa, kun yritykset ostavat palveluita freelancereilta, ja sivutoiminen yrittäjyys antaa mahdollisuuden toteuttaa omia urahaaveita. Uranvaihtajille yrittäjyys voi mahdollistaa työelämään siirtymisen uudessa ammatissa. Edes koronapandemia ei näytä hidastavan yrittäjyyden nousua, päinvastoin: Suomessa perustettiin vuonna 2020 yrityksiä lähes 250 enemmän kuin vuonna 2019 (Yle 10.1.2021).

Yrittäjille on erityisen tärkeää pitää omaa osaamistaan yllä, jotta toimeksiantoja ja töitä riittää tulevaisuudessa. Yrittäjien koulutustason noustessa myös yrittäjien jatkuvaa oppimista tukevien koulutuspalvelujen vaatimustaso nousee (Suomen Yrittäjät 2.5.2019). Haaga-Helia ammattikorkeakoulu kerääkin nyt kokemuksia kansallista yrittäjyyden erikoistumiskoulutusta varten korkeakoulutetuille suunnatussa Dynamo-ohjelmassa.

Torstaina 14.1. käynnistyvä, ensimmäistä kertaa järjestettävä Dynamo vastaa työelämän tarpeeseen yrittäjyydestä ja jatkuvasta oppimisesta. ”Dynamossa parannetaan korkeakoulutettujen valmiuksia toimia työelämän murroksessa ja luoda uudenlaista työelämää yrittäjyyden keinoin. Samalla kehitetään uutta tapaa oppia yrittäjyyttä ja yrittäjämäistä ajattelua. Keskiössä ovat verkostot, vertaisoppiminen ja käytännön kautta oppiminen”, kertoo Dynamon projektipäällikkö Hanna Kangas.

Vuoden kestävässä Dynamossa aloittaa 50 korkeakoulutettua osallistujaa. ”Uskon, että ohjelmaan valitut henkilöt luovat työelämän muutoksentekijöiden verkoston ja sparraavat toisiaan yhteisellä yrittäjyyden polulla”, Hanna toteaa.