Verkkokaupan saavutettavuus paremmaksi mystery shoppauksen avulla

Verkkokaupan saavutettavuuden kehittäminen mystery shoppingin keinoin -oppaaseen on kerätty ajatuksia ja malleja siitä, miten käytettävyyttä ja saavutettavuutta voi itse tutkia ja kehittää mystery shoppauksen avulla.

Kuvassa näkyy oranssiin neuleeseen pukeutuneen henkilön keskiruumis, kannettava tietokone ja älypuhelin.
31.08.2023
Julkaisu

DISKO-hankkeessa tehtiin Haaga-Helia ammattikorkeakoulun Interaction & Emotion Lab -koeympäristössä vuoden mittaisella testijaksolla useita mystery shoppauksia. Testitilanteissa hyödynnettiin myös laitteiston katseenseurannan taltiointia ja kasvojen makroliikkeisiin perustuvaa tunnetila-analyysiä.

Testattavana oli kuusi täysin erilaista verkkokauppaa ja testaajia oli parikymmentä, erilaisin saavutettavuusominaisuuksin. Testeissä löytyi runsaasti kehityskohteita kaikkiin verkkokauppoihin, mutta todettiin myös, että ei ole varsinaisesti yleistettäviä löydöksiä, vaan jokainen verkkokauppa on erilainen ja jokainen testaaja on omanlaisensa.

Yleisesti todettiin testaamisen tärkeys erilaisilla käyttäjillä ja löydösten johdonmukaisen raportoinnin tärkeys. Yhtenä tärkeänä tuotoksena testijaksosta on tämä opas, joka toivottavasti auttaa hyödyntämään mystery shoppausta saavutettavuuden testaamisessa ja kehittämisessä.

Ota yhteyttä
Tommi
Immonen
lehtori
+358 294471157
Tommi.Immonen@haaga-helia.fi