Valintakokeen yhteys opintomenestykseen Haaga-Helia ammattikorkeakoulussa Helsingin liiketalouden koulutusohjelmassa

Tutkimuksessa selvitettiin Haaga-Helia ammattikorkeakoulun laatiman liiketalouden ammattikorkeakouluille laatiman valintakokeen toimivuutta ja kykyä ennustaa opintomenestystä. Opintomenestys on tutkimuksessa määritelty opintopistekertymänä ja opintojaksojen arvosanojen keskiarvona.

Valintakokeen yhteys opintomenestykseen Haaga-Helia ammattikorkeakoulussa Helsingin liiketalouden koulutusohjelmassa -julkaisun kansi
01.11.2019
Julkaisu
Teksti

Tarkastelussa oli Haaga-Helia ammattikorkeakoulun Helsingin liiketalouden yksikön kolmen  janjakson valintakokeet: kevät 2017, syksy 2017 ja kevät 2018. Kustakin näistä oli käytössä kaksi  arianttia: päiväopiskelijoiden koe ja monimuoto-opiskelijoiden koe. Aineistoa on yhteensä yli 3 000 havaintotapausta tutkimuksen ensimmäisessä vaiheessa.

Raportissa alkuosassa esitetään valintakokeen toimivuus kuvailevin tunnusluvuin ja diagrammein.  Valintakokeiden kaikki kolme osiota itsessään osoittautuivat kohtuullisen hyvin toimiviksi. Jakaumien perusteella on kuitenkin havaittavissa jonkin verran säätötarvetta, jotta valintaraja osuisi optimaaliselle alueelle. Tuloksien perusteella on esitetty huomiota ja kehitysehdotuksia kokeen  ienosäätöön.

Julkaisun tiedot

Nimi
Valintakokeen yhteys opintomenestykseen Haaga-Helia ammattikorkeakoulussa Helsingin liiketalouden koulutusohjelmassa 

Kirjoittaja
Juha P. Lindstedt

ISSN 2342-2939
ISBN 978-952-7225-37-0

Haaga-Helian julkaisut 7/2019

20.10.2021
Julkaisu
Veneilyn talous- ja työllisyysvaikutukset
07.06.2021
Julkaisu
Sales & eCom Lab - Tunnereaktioiden mittaaminen digitaalisessa ympäristössä
03.06.2021
Julkaisu
Palvelumuotoilun menetelmiä ja työkaluja arkeen