Suomenlinnan kätketyt tarinat eloon lisätyn todellisuuden avulla

Digitalisaatio on matkailun megatrendi. Miten lisätty todellisuus ja Suomen vesistömatkailu kohtaavat? Haaga-Helian ja hallituksen kärkihankkeessa BLUE:ssa törmäytetään eri alojen osaajia. 

Suomenlinna sumussa.
06.10.2020
Yritysyhteistyö

Haaste: Kehittää käyttäjälähtöisesti uusi digitaalinen matkailupalvelukonsepti, joka perustuu Suomenlinnan näkymättömiin elementteihin ja tarinoihin.

Lisättyä todellisuutta hyödyntämällä on mahdollista tuoda jopa näkymätön nähtäväksi. Esimerkiksi paikan historiaan liittyvä informaatio tai neljä eri vuodenaikaa voidaan tuoda reaaliajassa nähtäväksi ja koettavaksi matkailijoille. Toimeksianto tehtiin yhteistyössä Blue-projektin kanssa, jonka tavoitteena on tehdä suomalaisesta matkailuelinkeinosta edelläkävijä AR/VR -sovellusten käyttöönotossa ja kehittämisessä. Yhteistyössä olivat mukana myös VTT:n asiantuntijat ja Glopas. 
‍ 

Teknologia vai käyttäjälähtöisyys edellä? 

Vaikka teknologia näytteleekin tärkeää roolia digitaalisessa palvelukonseptissa, tekniikan sijaan projektin pääpainon tulee olla käyttäjälähtöisyydessä. Palvelumuotoilutiimin tavoitteena on luoda sellainen kokonaisuus, joka tuottaa käyttäjille aidosti lisäarvoa, jota he haluavat käyttää (desireable) ja jonka he ymmärtävät helposti. Palvelumuotoilutiimin yleisten tavoitteiden mukaisesti kokonaisuuden tulee myös olla toteuttamiskelpoinen (functional) ja kannattava (feasible). 
‍ 

Ääniopastus yhdistettynä lisättyyn todellisuuteen 

Palvelumuotoilun lopputuloksena syntyi konsepti sovelluksesta, joka hyödyntää ääniopastusta ja lisättyä todellisuutta. Sovelluksessa näkymätön hahmo Augustin Ehrensvärd kertoo kätkettyjä tarinoita Suomenlinnan rakennuksista ja paikoista. Kävijän tulee etukäteen ladata sovelluskaupasta Glopas-mobiilisovellus. Glopas-ääniopastussovelluksessa on hyödynnetty GPS-tekniikkaa, Googlen karttapohjaa sekä kuva- ja äänitiedostoja. Tarinat alkavat jo lauttamatkalla ja niitä on reitillä kahdeksassa eri kohtaamispisteessä. Helppokäyttöinen, kädet vapaaksi jättävä mobiilisovellus, paikkamerkitty sisältö ja kertojahahmo auttavat matkailijaa kulkemaan Suomenlinnassa omatoimisesti ja kokemaan elämyksiä, joista haluaa kertoa eteenpäin myös muille. Konseptin tarkoituksena onkin tarjota Suomenlinnan matkailijalle helpompi tapa tutustua omatoimisesti linnoitussaareen ääniopastuksen avulla, jonka elämyksellinen sisältö syventää hänen kokemustaan saaresta ja sen rakennuksista. 

Lopputulos: Konsepti sovelluksesta, joka hyödyntää ääniopastusta ja lisättyä todellisuutta. Sovelluksessa näkymätön hahmo Augustin Ehrensvärd kertoo kätkettyjä tarinoita Suomenlinnan rakennuksista ja paikoista.

Lue lisää LAB8:n palvelumuotoilusta