Suomen ruokamatkailustrategia 2020-2028

Strategia sisältää ruokamatkailun valtakunnallisen päämäärän vuosille 2020-2028 ja toimenpiteet vuosille 2020-2023. Se on suunnannäyttäjä erityisesti majoitus-, ravitsemis-, elintarvike- ja matkailualan toimijoille.

Hungry For Finland kuvituskuva
04.09.2020
Julkaisu

Kaikki matkailijat eivät vieraile museossa, eivät osallistu lumikenkäsafarille tai eivät esimerkiksi lähde kiertoajelulle – mutta jokainen matkailija syö. Ruoan avulla luodaan muistoja kaikilla aisteilla ja vahvistetaan tiedollisia, emotionaalisia sekä fyysisiä muistikuvia. Ruokailu voidaan kokea mieleenpainuvimpana asiana matkalla.

Tämä strategia on Suomen ensimmäisen ruokamatkailustrategiaa 2015-2020 seuraava päivitys. Viidessä vuodessa ruokamatkailusta on tullut kansainvälisesti matkailun ydintä, se ei ole vain enää matkailun niche-alue. Järjestyksessään toinen Suomen ruokamatkailustrategia on laadittu Suomen uusimman matkailustrategian mukaisesti vuosille 2020-2028 ja toimenpiteet vuosille 2020-2023. Strategia on tehty työkaluksi ruokamatkailun yrittäjille ja kehittäjille.

Julkaisun tiedot

Nimi: Suomen ruokamatkailustrategia 2020-2028 - Yhdessä tekoja luonnosta ammentaen toimenpiteet 2020-2023

Kirjoittajat: Kristiina Havas ja Kristiina Adamsson, Haaga-Helia ammattikorkeakoulu
Taitto: Peppi Borgenström, Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Kannen kuva: Tiina Arponen

ISBN 978-952-7225-23-3
ISSN 2342-2939

Haaga-Helian julkaisut 7/2020