Sisu ja hyvinvointi

Näkökulmia työssä jaksamiseen

kuvituskuva
08.09.2023
Julkaisu

Tämä opas tarjoaa tutkimukseen perustuvaa tietoa työhyvinvoinnin parantamiseksi. 

Kirjan keskeinen teema on sisu, mutta kirjassa on tietoa muistakin hyvinvointiin vaikuttavista tekijöistä.

Kirja perustuu Euroopan unionin Sosiaalirahaston rahoittaman Sisu työelämässä -hankkeen tuloksiin. Kirjan kirjoittajat ovat sisun ja hyvinvoinnin asiantuntijoita Helsingin yliopistosta ja Haaga-Helia ammattikorkeakoulusta.

Sisu työelämässä -hankkeessa on oppaan lisäksi rakennettu testi, jonka avulla jokainen voi saada tietoa omasta sisuprofiilistaan ja ohjeita siitä, mihin kannattaa kiinnittää huomiota oman työhyvinvoinnin edistämiseksi. Suosittelemme, että teet testin kirjan lukemisen ohessa.

JULKAISUN TIEDOT

JULKAISUN NIMI: Sisu ja hyvinvointi  - näkökulmia työssä jaksamiseen

TOIMITTAJA: Ilmari Määttänen

Haaga-Helian julkaisut 18/2023

ISBN 978-952-7474-48-8
ISSN 2342-2939